Szkolenia

Szkolenia Altium Designer

Projektowanie PCB - Kurs podstawowy

Podstawowy kurs Altium Designer PCB obejmuje cały cykl projektowania obwodu drukowanego, począwszy od schematów, a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej - jednak w podstawowej, okrojonej formie, z uwzględnieniem wyłącznie niezbędnych do tego celu narzędzi.

Umiejętności zdobyte podczas kursu

Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programu Altium Designer oraz podstawowe umiejętności z zagadnień obejmujących proces tworzenia płytki PCB.

Wymagania

Znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows.

Czas trwania

16 godzin (2 dni po 8 godzin)

Tematyka zajęć

Szkolenie podzielone jest na 2 bloki tematyczne:

Blok 1 - Środowisko i edycja schematu
•    Środowisko Altium Live,
•    Podstawy środowiska programu, podstawowe ustawienia globalne i dokumentu,
•    Podstawy edytora schematu - obiekty graficzne i elektryczne,
•    Łączenie obiektów na schemacie,
•    Tworzenie elementów bibliotecznych,
•    Omówienie występujących typów schematu (płaski, hierarchiczny),
•    Kompilowanie i weryfikacja projektu,
•    Wstawianie dyrektyw oraz parametryzacja schematu,
•    Wykazy elementów,
•    Synchronizacja SCH-PCB.

Blok 2 - Edycja PCB
•    Podstawy edytora PCB, podstawowe ustawienia globalne i dokumentu,
•    Tworzenie nowej płyty pcb,
•    Konfiguracja warstw,
•    Rozmieszczanie elementów,
•    Prowadzenie ścieżek,
•    Tworzenie reguł projektowych, weryfikacja projektu,
•    Nawigacja po projekcie, edycja globalna,
•    Tworzenie elementów bibliotecznych,
•    Praca w edytorze PCB 3D,
•    Generowanie podstawowych danych wyjściowych.

Pobierz Ulotkę PDF               Harmonogram kursów             Formularz zgłoszeniowy