Szkolenia

Szkolenia Altium Designer

Projektowanie PCB - Kurs kompleksowy

Prezentowany kompleksowy kurs Altium Designer PCB obejmuje cały cykl projektowania obwodu drukowanego, począwszy od schematów, a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej.

Umiejętności zdobyte podczas kursu

Kompleksowe umiejętności z zakresu obsługi programu Altium Designer.

Wymagania

Znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows.

Czas trwania

24 godziny (3 dni po 8 godzin).

Tematyka zajęć

Szkolenie podzielone jest na 3 bloki tematyczne:

Blok 1 - Środowisko pracy
•    Ekosystem Altium Designer - przydatne strony internetowe ze szczególnym naciskiem na portal AltiumLive,
•    Środowisko Altium Designer - obsługa oraz jego konfiguracja (dostosowanie widoków, paneli, pasków narzędziowych,
     menu oraz powiązanych skrótów klawiszowych),
•    Dokumenty i projekty Altium Designer - filozofia przechowywania danych w programie,
•    Podstawy edytora schematu,
•    Podstawy edytora PCB,
•    Nawigacja po projekcie, edycja globalna,
•    Praca w edytorze PCB 3D - wizualizacja, nawigacja i edycja, tworzenie modeli komponentów, obsługa modeli STEP, wykrywanie kolizji modeli.

Blok 2 - Edytor schematu
•    Tworzenie własnego szablonu schematu,
•    Wyszukiwanie elementów bibliotecznych oraz parametryzacja wstawianego elementu,
•    Łączenie elementów na schemacie,
•    Omówienie występujących typów schematu (flat, hierarchical, global),
•    Kompilowanie i weryfikacja projektu,
•    Wstawianie dyrektyw oraz parametryzacja schematu,
•    Tworzenie elementów bibliotecznych oraz typy bibliotek na przykładach,
•    Budowa projektu wielokanałowego,
•    Warianty projektowe,
•    Budowa schematu z wycinków,
•    Synchronizacja schematu,
•    Wykazy elementów oraz możliwości dopasowania do potrzeb firmowych.


Blok 3 - Edytor PCB
•    Tworzenie nowej płyty pcb,
•    Synchronizacja SCH-PCB
•    Konfiguracja warstw oraz przelotek,
•    Rozmieszczanie elementów,
•    Prowadzenie ścieżek, pary różnicowej oraz magistrali, dopasowanie długości, budowa klas połączeń,
•    Tworzenie reguł projektowych, weryfikacja projektu online oraz wsadowa,
•    Edycja projektu wielokanałowego, numerowanie elementów na PCB,
•    Budowa elementów bibliotecznych,
•    Panelizacja projektu,
•    Generowanie dokumentacji technologicznej - Gerber, NCDrill, Pick&Place, budowa szablonu pasty lutowniczej,
•    Reguły projektowe a uwarunkowania technologiczne.