Produkty
Oprogramowanie

SOLIDWORKS

Oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia intuicyjne środowisko projektowania 3D, które maksymalizuje wydajność podczas projektowania i produkcji oraz zapewnia dostęp do zasobów technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów niższym kosztem i w krótszym czasie. Zapoznaj się z asortymentem produktów SOLIDWORKS, zapewniających narzędzia do projektowania, wizualizacji, tworzenia dokumentacji technicznej, weryfikacji projektów, szacowania kosztów, produkcji, przeprowadzania inspekcji, komponowania i zarządzania, dostępnych w jednym, wspólnym środowisku.

www.solidworks.com

Oferta produktowa

Rozwiązania SOLIDWORKS to narzędzia służące do projektowania produktu w zintegrowanym toku pracy, w którego skład wchodzą takie elementy jak: projektowanie, weryfikacja projektu, projektowanie przyjazne środowisku naturalnemu, komunikacja i zarządzanie danymi. Inżynierowie i projektanci otrzymują narzędzia dzięki którym łączą wiele dziedzin co pozwala skrócić czas projektowania, zwiększyć produktywność a także pozwala szybciej wprowadzić produkt na rynek.

 Pobierz folder PDF                   Wymagania systemowe

 

SOLIDWORKS 2022

 
 
SOLIDWORKS 2022 oferuje setki ulepszeń zorientowanych na użytkownika, które pomogą usprawnić
i przyspieszyć proces rozwoju produktu od koncepcji do produkcji.

SOLIDWORKS 2021

SOLIDWORKS 2021 cały czas zwiększa możliwości oraz wydajność pracy na każdym etapie od pomysłu do produkcji. Dzięki ulepszonemu przepływowi pracy pomiędzy projektowaniem, tworzeniem dokumentacji, zrządzaniem danymi i kontrolą poprawności SOLIDWORKS 2021 zapewnia wydajność
na najwyższym poziomie. Łącząc pracę z platformą 3DEXPERIENCE sprostasz większej liczbie wymagań
a dostępność wszystkich narzędzi w jednym środowisku uczyni pracę szybszą i efektywniejszą.

SOLIDWORKS 2020

SOLIDWORKS 2020 to nowe możliwości i rozszerzenia już istniejących rozwiązań aby zmaksymalizować wydajność zasobów projektowych i produkcyjnych, jednocześnie umożliwiając szybsze dostarczanie innowacyjnych produktów.

nowości SOLIDWORKS 2020                 Pobierz ulotkę pdf

Sybskrypcja SOLIDWORKS


Subskrypcja SOLIDWORKS, rekomendowana przy zakupie każdej nowej licencji, zapewnia natychmiastowy dostęp do nowych wersji oraz aktualizacji oprogramowania SolidWorks, a także bezpośredniej pomocy technicznej, rozbudowanych zasobów online i możliwości zgłaszania propozycji udoskonaleń.

Więcej o subskrypcji

 

Bezpłatna wersja próbna

Wypełnij formularz, aby uzyskać 30 dniową, pełną licencję ewaluacyjną SOLIDWORKS bez ograniczeń technicznych.

Formularz/demo

 

Formularz kontaktowy                      blog