Oprogramowanie
SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Sustainability

    Narzędzie SOLIDWORKS Sustainability zapewnia możliwość oceny oddziaływania
    projektu na środowisko podczas całego cyklu życia (LCA). Obejmuje różnorodne
    narzędzia Sustainability Xpress (ocena części, wyszukiwanie alternatywnych
    materiałów, tablica wpływu na środowisko) z dodatkową możliwością oceny zarówno
    części jak i złożeń przy wykorzystaniu takich parametrów, jak rodzaj i dystans
    transportu, energia zużyta przy produkcji oraz zużycie energii podczas użytkowania.


Różnorodne dane wejściowe – takie jak poziom wykorzystania materiałów z recyklingu czy różne scenariusze końca cyklu życia produktu – umożliwiają wyjątkowo szczegółową analizę. Może porównać oddziaływanie na środowisko z upływem czasu, wykorzystując różnej długości cykle życia projektowanych produktów.
Wyniki oceny są przechowywane oddzielnie dla każdej konfiguracji projektu, dzięki czemu łatwiej można porównać wszystkie wersje. Narzędzie wizualizacji złożenia szereguje wpływ części w danym zespole, by sprecyzować i ponownie ocenić poziom oddziaływania na środowisko całego projektu. Ścisła integracja i automatyczne generowanie raportów pozwala szybko komunikować poziom oddziaływania projektu.