SOLIDWORKS
Projektowanie

SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastic jest oprogramowaniem dedykowanym firmom, które projektują elementy z tworzyw sztucznych i formy wtryskowe. Dzięki swojej funkcjonalności program  umożliwia użytkownikom przewidywać wady fabryczne rozwiązań i zapobiegać im na najwcześniejszych etapach projektowania. Pozwala to na uniknięcie kosztownych przeróbek form oraz poprawia jakość produktu i znacząco przyspiesza wprowadzenie na rynek, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa.

 

Co znajduje się w programie SOLIDWORKS Plastics?

Program SOLIDWORKS Plastics zawiera narzędzia wspomaganego komputerowo projektowania inżynierskiego (CAE), które służą do symulacji pozwalającej przewidywać przepływ płynnych tworzyw sztucznych podczas procesu formowania wtryskowego, czyli metody produkcji wykorzystywanej w przypadku ponad 80% produktów z tego materiału. Dzięki symulacji przepływu tworzywa sztucznego możliwe jest łatwe identyfikowanie defektów i błędów produktu, które są związane z metodą produkcji. Jeśli szukamy oszczędności energii, zasobów naturalnych, czasu pracy i środków finansowych, to przewidywanie potencjalnych wad pozwala to osiągnąć, m.in. poprzez zmianę geometrii formy, warunków przetwarzania lub wykorzystywanych tworzyw sztucznych.
Możliwości te otwiera SOLIDWORKS Plastics.

Dlaczego warto mieć w swojej firmie SOLIDWORKS Plastics?

 • Oprogramowanie SOLIDWORKS Plastics umożliwia uniknięcie ukrytych kosztów. Program wspiera użytkownika w ramach:
 1. optymalizacji grubość ścianek,
 2. umiejscowienia punktów wtrysku,
 3. wielkość i układ kanałów przetłaczanych tak, aby forma działała poprawnie, bez potrzeby wykonywania uciążliwych przeróbek.
 • Stosowanie programu umożliwia uzyskanie mniej wad fabrycznych i odpadów. W aplikacja SOLIDWORKS Plastics z łatwością przeprowadzisz analizę kolejnych wersji projektu już na początkowych etapach opracowywania produktu. Wówczas koszty wprowadzenia zmian są najniższe, a wpływ na wykonalność jest największy. Przekłada się to na lepszą jakość części i ograniczenie strat.
 • Szybciej wprowadzisz produkt na rynek. Z SOLIDWORKS Plastics będziesz przewidywać ewentualne wady fabryczne i usuwać je jeszcze przed wykonaniem narzędzi do produkcji formy. Pozwoli Ci to praktycznie wyeliminować konieczność czasochłonnego i kosztownego przerabiania form. Jednocześnie zagwarantujesz swoim kontrahentom, że terminy projektów oraz daty wysyłek zostaną dotrzymane bez przekraczania budżetu.
 • Unikniesz nieefektywnych „wysp automatyzacji”. Program SOLIDWORKS Plastics na żądanie może automatycznie generować raporty, które umożliwiają udostępnianie wyników symulacji, a następnie ich wspólną interpretację, co wspomaga działanie zespołów projektowych w różnych miejscach.

Możliwości oprogramowania i dostępne licencje

SOLIDWORKS Plastics Standard

SOLIDWORKS Plastics Standard to podstawowe narzędzie, które jest łatwe w obsłudze i przeznaczone dla projektantów części. Wersja ta pozwala przede wszystkim na optymalizację konstrukcji i zapewnia jednocześnie wyższą jakość części i możliwość szybszego wprowadzenia produktu na rynek.

SOLIDWORKS Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics Professional to wersja dedykowana konstruktom i producentom matryc. Oprogramowanie usprawnia optymalizację projektów, co pozwala na wyeliminowanie konieczności kosztownych przeróbek matrycy.

SOLIDWORKS Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium to oprogramowanie przeznaczone dla konstruktorów i producentów matryc. Umożliwia sprawną optymalizację projektów dzięki zaawansowanym analizom układów linii chłodzenia matrycy i prognozom zjawiska wypaczania odlanych elementów.
Dostępność funkcji zależy od rodzaju licencji lub specyfiki symulacji.

Obsługa projektów SOLIDWORKS - właściwości i możliwości

 • Natywne pliki SOLIDWORKS.
 • Asocjacyjna siatka i warunki brzegowe z użyciem geometrii SOLIDWORKS.
 • Pełna integracja z oprogramowaniem SOLIDWORKS CAD 3D.
 • Obsługa języków lokalnych, w tym: angielskiego, chińskiego tradycyjnego i uproszczonego, niemieckiego, koreańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.  

W ramach ogólnej analizy i tworzenie siatek dostępne są m.in.:

 • Kreator generowania siatki i ustawień analizy.
 • Automatyczne, lokalne doskonalenie siatki.
 • Globalne doskonalenie siatki.
 • Siatka graniczna (skorupa).
 • Trójwymiarowa siatka bryłowa.

Wsparcie geometrii formy:

 • Kreator projektów kanałów zasilających.
 • Wlewy główne i kanały zasilające
 • Gorące i zimne kanały zasilające.
 • Formy z wieloma gniazdami i rodzinne.
 • Linie chłodzące.
 • Przegrody i barbotery.
 • Wiernokątne kanały chłodzące.
 • Wkładki form.
 • Kategoria domeny kanału zasilającego.

Wyniki (wykaz częściowy) i dostępne parametry:

 • Obsługa eDrawings.
 • Czas napełniania, łatwość napełniania, doradca wyników.
 • Doradca nominalnej grubości ścianek.
 • Ciśnienie na końcu wypełniania.
 • Temperatura przodu przepływu, temperatura na końcu wypełnienia, temperatura formy na końcu chłodzenia.
 • Współczynnik ścinający.
 • Czas chłodzenia.
 • Linie spawów, pułapki powietrzne, wtopienia, profile wtopienia.
 • Stopień zakrzepniętej warstwy na końcu wypełnienia.
 • Siła zacisku, czas cyklu.
 • Kurczliwość objętościowa, gęstość po zakończeniu analizy.
 • Przemieszczenie spowodowane naprężeniem szczątkowym.
 • Eksport STL, Nastran.
 • Eksport z właściwościami mechanicznymi ABAQUS , ANSYS , Digmat.

Program posiada bazę danych z materiałami tworzyw sztucznych:

 • Ponad 4000 komercyjnych gatunków tworzyw termoplastycznych.
 • Materiały z możliwością dostosowania do własnych preferencji.

Możliwości symulacji:

 • Faza wypełniania (wtrysk poziomu 1).
 • Faza upakowywania (wtrysk poziomu 2).
 • Analiza chłodzenia.
 • Przewidywanie wypaczeń.
 • Automatyczna lokalizacja bramki.
 • Natychmiastowy wykres czasu wypełniania.
 • Wyważanie kanałów zasilających.
 • Analiza odkształceń.
 • Analiza symetrii.

Zaawansowane możliwości symulacji:

 • Wtryskiwanie równoczesne
 • Wiele wlewów
 • Formowanie wtryskowe.
 • Wspomaganie gazem.
 • Analiza włókna.
 • Wtryskiwanie reakcyjne (RIM); duromery.
 • Dwójłomność.
 • Zawory zasuwowe (wtryskiwanie sekwencyjne).
 • Automatyczne zawory zasuwowe (czasy otwarcia).
 • Analizy wypaczeń, chłodzenia wiernokątnego, linii chłodzącej.