SolidWorks
Projektowanie

SolidWorks PDM

SolidWorks PDM to program typu Product Data Management, który umożliwia sprawne zarządzanie dokumentacją w przedsiębiorstwie. Jego zadanie jest ułatwienie współpracy  projektantom poprzez automatyczną kontrolę wersji i zabezpieczenie danych. Oprogramowanie pozwala na zapisywanie modeli CAD i pełną obsługę dokumentów - od wiadomości e-mail po obrazy - w indeksowanym repozytorium centralnym umożliwiającym śledzenie wersji i automatyzację toku prac. SolidWorksPDM pozwala na skrócenie czasu wyszukiwania danych i wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wykonywania tej samej pracy.

 

Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja w ramach SolidWorks PDM

SOLIDWORKS PDM to system zarządzania danymi służący do przechowywania i nadzorowania danych inżynierskich CAD oraz innych dokumentów w centralnej przechowalni, która jest wyposażona w relacyjną bazę danych. Baza ta umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami o plikach i odniesieniach, uprawnieniach użytkowników i grup, procesach elektronicznego toku prac itp. System SolidWorks PDM jest wbudowany w Eksplorator Windows , dzięki czemu użytkownicy pracują w znanym sobie środowisku,  ale równocześnie mają znacznie większą kontrolę oraz lepszy dostęp do pożądanych informacji.
System SolidWorks PDM używa umieszczonej na dysku twardym użytkownika, zorganizowanej lokalnej pamięci podręcznej, do której są automatycznie pobierane pliki z centralnego serwera plików (serwera archiwum).Zwiększa to wydajność w porównaniu z otwieraniem i zapisywaniem plików w folderach, które są udostępniane sieciowo. Jeśli dany plik wymaga edycji, użytkownik wyewidencjonowuje go i otrzymuje prawa dostępu do tego pliku. Po zakończeniu edycji plik jest kopiowany z powrotem do serwera archiwum w procesie ewidencjonowania. Zaewidencjonowanie pliku powoduje automatyczne utworzenie jego nowej wersji.

Korzyści ze stosowania systemu SOLIDWORKS PDM

  • Oszczędność czasu, który jest potrzebny do wyszukiwania danych dzięki używaniu bezpiecznej centralnej lokalizacji. Znajdują się w niej wszystkie dokumenty projektowe, oraz zastosowaniu konfigurowalnych kart wyszukiwania, które ułatwiają wprowadzanie kryteriów wyszukiwania.
  • System umożliwia kontrolę dostępu do danych. Na podstawie miejsca pliku w procesie zatwierdzania określani są użytkownicy oraz czas, w którym mają dostęp do plików. Jednocześnie skuteczna kontrola wersji plików pozwala uniknąć poprawek spowodowanych pracą na nieaktualnych wersjach modeli 3D oraz rysunków.
  • W firmach posiadających wiele oddziałów można odbierać w czasie rzeczywistym aktualizacje dotyczące zmian projektowych, jak również automatyczne powiadomienia.
  • Zredukowanie czasu wyszukiwania i odtwarzania dokumentów, które zostały przeniesione, inaczej nazwane, umieszczone w złym miejscu albo przypadkowo usunięte przez nieupoważnionych użytkowników.


Możliwości aplikacji SolidWorks

SolidWorks PDM Standard

SolidWorks PDM Standard to doskonałe rozwiązanie zarządzania danymi dla małych firm, które w codziennej pracy posługują się oprogramowaniem SolidWorks w jednej placówce. To aplikacja idealna dla firm poszukujących prostego narzędzia, które będzie można w przyszłości łatwo rozszerzyć do wersji SolidWorks PDM Professional. Program SolidWorks PDM Standard zawiera wiele wydajnych funkcji wersji SOLIDWORKS PDM Professional, takich jak elektroniczne procedury robocze, wbudowany system powiadomień czy integracja wyszukiwania w Eksploratorze Windows, dzięki czemu użytkownicy pracują w czytelnym i znanym środowisku.
Program SolidWorks PDM Standard oferuje również funkcję automatycznego tworzenia dokumentów PDF. Użytkownicy mogą również konwertować pliki rysunków SolidWorks na dokumenty PDF podczas zmiany procedur roboczych, używając jednocześnie takiej samej technologii zadań jak w programie 
SolidWorks PDM Professional. Co ważne z punktu widzenia użyteczności, tworzone jest również powiązanie pomiędzy rysunkiem SolidWorks a dokumentem PDF.

SolidWorks PDM Professional

Kompleksowe rozwiązanie, które nie wymaga zakupu żadnych dodatkowych modułów czy aplikacji baz danych. Program SolidWorks PDM Professional do zarządzania dokumentacją wykorzystuje platformę Microsoft SQL Server Standard Edition, która zapewnia wysoką wydajność oraz skalowalność. Jest obsługiwany przez produkty SolidWorks, systemy CAD innych producentów oraz inne aplikacje, takie jak Microsoft Office.
Rozwiązanie SolidWorks PDM Professional oferuje udoskonaloną obsługę różnych scenariuszy zmian, w tym wiele ulepszeń dotyczących projektowania, zleceń zmian konstrukcyjnych i współpracy z zewnętrznymi konsultantami projektu. Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom na tworzenie kompletnych lub częściowych (zachowujących istniejące odniesienia) kopii struktur plików oraz umieszczanie ich w jednym lub wielu folderach. Pozwala to na edytowanie skopiowanych lub rozgałęzionych plików bez naruszania stanu oryginalnych plików oraz ich statusu uprawnień. Po zatwierdzeniu zmian edycyjnych użytkownik może utworzyć nowe wersje oryginalnych plików. W przypadku odrzucenia zmian edycyjnych, rozgałęzione pliki mogą zostać zapisane lub usunięte.

Dzięki SolidWorks PDM Professional udostępnianie danych projektowych współpracownikom jest prostsze niż kiedykolwiek, bez względu na to, gdzie się znajduje. W dzisiejszych czasach pracownicy wielu przedsiębiorstw są rozproszeni w różnych miejscach na świecie. Często zdarza się, że niska prędkość sieci wymusza kopiowanie przez użytkowników danych na ich dyski lokalne, co prowadzi do niepożądanych trudności z odwołaniami do pliku i utraty kontroli nad wersjami. Program SolidWorks PDM Professional zawiera narzędzia umożliwiające skuteczne działanie pracowników i grup w jednym środowisku. W zależności od poziomu wymaganej współpracy i szybkości sieci między placówkami dostępne są następujące schematy:

  • Brak replikacji: Wszystkie placówki są połączone z centralną bazą danych i serwerem plików. Pliki są w razie konieczności automatycznie pobierane do lokalnej pamięci podręcznej użytkownika z centralnego serwera plików.
  • Replikacja plików: Replikowane serwery plików znajdują się w oddalonych placówkach, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z serwera plików w sieci lokalnej (LAN) zamiast wolniejszej sieci rozległej (WAN). Pliki tworzone w placówkach są następnie synchronizowane w określonych odstępach czasu lub na żądanie.
  • Replikacja baz danych zapewnia najwyższy poziom wydajności, gdy istnieje rozbudowana współpraca między wieloma placówkami, a łączność między nimi jest niskiej jakości. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane funkcje replikacji dostępne w systemie Microsoft® SQL Server Enterprise Edition i kieruje operacje odczytu bezpośrednio do lokalnej bazy danych, a nie przez sieć WAN.

Programy SolidWorks PDM Standard oraz SolidWorks PDM Professional oferują trzy rodzaje licencji:

  • SolidWorksPDM Standard/Professional CAD Editor to aplikacja kliencka systemu Windows dla inżynierów i projektantów, którzy pracują z aplikacjami SolidWorks, DraftSight i innymi popularnymi narzędziami projektowymi. Zawiera narzędzia integracyjne, które umożliwiają zarządzanie skomplikowanymi relacjami między plikami i właściwościami plików. Klient CAD Editor dla aplikacji SolidWorks PDM Standard jest udostępniany w ramach każdej licencji na program SolidWorks Professional oraz SolidWorks Premium 3D CAD.
  • SolidWorks PDM Standard/Professional Contributor to aplikacja kliencka systemu Windows przeznaczona głównie dla osób, które nie korzystają z oprogramowania CAD oraz tworzą i edytują inne typy plików związane z produktem (Word, Excel) i uczestniczą w tokach prac.
  • SolidWorks PDM Standard/Professional Viewer to aplikacja kliencka systemu Windows dla użytkowników, którzy wyszukują, przeglądają i drukują dokumenty. Użytkownicy mogą również uczestniczyć w ciągu prac używając licencji Viewer, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kierowników projektów oraz pracowników działu produkcji, którzy nie muszą dodawać ani edytować danych.

Program SolidWorks PDM Professional oferuje również pakiety licencji (PSL), które obsługują wszystkie wymienione powyżej typy klientów. Wszystkie licencje pozwalają uczestniczyć uzytkownikom w procesie elektronicznego obieg dokumentacji. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do danych w czasie podróży lub gdy przebywają poza biurem  przy użyciu intuicyjnego interfejsu opartego na przeglądarce.