Oprogramowanie
SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB — Powered by Altium — to wydajne narzędzie do projektowania układów mechatronicznych i elektronicznych. Zostało one opracowane wspólnie przez Dassault Systèmes SolidWorks Corporation i Altium Limited, liderów w dziedzinie rozwiązań do projektowania elementów elektronicznych i mechanicznych. SOLIDWORKS PCB stworzono w oparciu o sprawdzoną technologię projektowania Altium Designer. Łączy ona w sobie jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie umożliwiające idealną współpracę układów elektronicznych i mechanicznych, które służy do projektowania produktów elektronicznych i jest jednocześnie zintegrowane
z projektowaniem mechanicznym SOLIDWORKS.

  

SOLIDWORKS PCB dostarcza narzędzia do tworzenia schematów, bibliotek i projektowania płytek drukowanych (PCB) wraz z technologią współpracy, która stanowi integralną część oferty rozwiązań do projektowania i symulacji układów mechanicznych SOLIDWORKS, która umożliwia projektowanie układów elektronicznych. Narzędzie SOLIDWORKS PCB pomaga projektantom układów mechatronicznych i elektrycznych ograniczyć ryzyko, które jest związane z innowacyjnością. SOLIDWORKS PCB umożliwia szybsze i tańsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki ograniczeniu liczby fizycznych prototypów (ECAD-MCAD), a tym samym obniża koszty i skracając czas realizacji projektów, co ma ogromne znaczenie w każdej firmie. Wydajne narzędzia, których używanie jest proste i intuicyjne, stosowane do projektowania elektroniki oraz jej bezproblemowej integracji z portfolio rozwiązań SOLIDWORKS, pozwalają projektantom czerpać korzyści z inteligentnego procesu współtworzenia ECAD-MCAD na wczesnym etapie projektu. Pozwala to na uniknięcie kosztownych przeróbek, a także minimalizację potencjalnych wad.

Projektowanie płytek drukowanych

Narzędzie SOLIDWORKS PCB łączy w sobie najlepszą technologię projektowania elektroniki z łatwym w obsłudze interfejsem, który zapewnia szybkie, a co za tym idzie wydajne projektowanie obwodów elektronicznych i płytek drukowanych. Zaawansowane aplikacje i ich funkcje spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane projektowaniu produktów mechatronicznych i elektronicznych.
Nowoczesne, intuicyjne środowisko edycji schematów daje możliwości niezbędne do urzeczywistnienia pomysłów projektowych. Użytkownicy mogą definiować elementy i obwody dzięki intuicyjnym funkcjom, rozbudowanym bibliotekom oraz dostępowi online do danych o komponentach. Pomaga w tym również wieloarkuszowa struktura hierarchiczna projektu. Jednocześnie wydajna technologia rozmieszczania komponentów i prowadzenia ścieżek umożliwia sprawne wykonywanie projektów. SOLIDWORKS PCB umożliwia również inteligentne i interaktywne prowadzenie ścieżek i wszechstronne sprawdzanie reguł projektu. Ponadto, narzędzia umożliwiają kontrolę kolizji 3D w czasie rzeczywistym oraz zawierają kompletne dane produkcyjne.

Współpraca ECAD-MCAD

Unikalną funkcją narzędzia SOLIDWORKS PCB jest zapewnienie w dowolnym momencie współpracę pomiędzy projektowaniem części elektronicznych i projektowaniem 3D części mechanicznych urządzenia. To wyjątkowo korzystne rozwiązanie dla każdej firmy, w której współpraca ECAD i MCAD ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Metodologia bezpośredniej współpracy ECAD-MCAD, która umożliwia natywną wymianę danych projektowych za pomocą płynnie działającego interfejsu, zapewnia spójność i dokładność. Ułatwia także integrację projektów elektromechanicznych, zwiększa produktywność, skraca czas i minimalizuje nakłady pracy oraz liczbę błędów w fazie tworzenia prototypów.

Projektowanie elektroniki a korzyści płynące z SOLIDWORKS PCB

 • Program umożliwia nieograniczone możliwości projektowania układów mechatronicznych i elektronicznych, dzięki funkcjom do projektowania płytek drukowanych. Pozwala to na szybkie i efektywne projektowanie w ramach współczesnych wymaganiach zakresu mechatroniki/elektroniki.
 • Narzędzie SOLIDWORKS PCB upraszcza projektowanie układów mechatronicznych i elektronicznych dzięki rozbudowanym funkcjom oraz unikalnej współpracy ECAD-MCAD, co zwiększa wydajność zespołu projektowego. Współpraca umożliwia interdyscyplinarne opracowywanie produktów i inteligentną kooperację pomiędzy zespołami, które są zaangażowane w opracowanie części elektronicznej i mechanicznej danego projektu.
 • Dzięki SOLIDWORKS PCB możliwe jest dotrzymanie terminów i założeń budżetowych. Narzędzie stawia na współpracę ECAD-MCAD podczas projektowania, aby zapewnić dokładną integrację i dopasować układy elektromechaniczne w każdej fazie projektu. Pozwala to ograniczyć potrzebę tworzenia kosztownych prototypów i czasochłonnego wprowadzania zmian w projekcie.
 • Bezproblemowa integracja SOLIDWORKS PCB z SOLIDWORKS CAD umożliwia wizualizację i weryfikację płytek drukowanych oraz komponentów wewnątrz obudowy w czasie rzeczywistym. Pomaga to uniknąć potencjalnych wad dopasowania — jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, co poprawia jej wydajność.

Możliwości modułów SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB (Powered by Altium)

SOLIDWORKS PCB to zestaw narzędzi przeznaczony dla projektantów układów mechatronicznych i elektronicznych. Rozwiązanie to łączy w sobie najlepsze osiągnięcia z zakresu technologii projektowania płytek drukowanych z SOLIDWORKSCAD i zapewnia wydajne opracowanie projektów. Jest to narzędzie, które odpowiada wymaganiom firm, dla których płytki drukowane są tylko częścią procesu projektowego. Co oferuje aplikacja SOLIDWORKS PCB?

 • Perfekcyjną współpracę i integrację w zakresie projektowania ECAD-MCAD, co pozwala na ujednolicenie danych projektowych i zmian po obu stronach projektu.
 • Sprawdzony w branży, oparty na technologii Altium mechanizm projektowy PCB do rozmieszczania komponentów na płytkach i prowadzenia ścieżek.
 • Nowoczesne funkcje do tworzenia schematów.
 • Zarządzanie procesem zlecania zmian konstrukcyjnych (ECO) ECAD-MCAD: Zarządzanie procesem zlecania zmian konstrukcyjnych (ECO) pomiędzy SOLIDWORKS PCB i SOLIDWORKS 3D CAD obejmuje zmiany projektowe, np. kształt płytki, rozmieszczenie komponentów, otworów montażowych i wycięć, co zapewnia prawidłową synchronizację projektów.
 • Kontrolę kolizji 3D w czasie rzeczywistym. Dostępna jest wizualizacja płytek drukowanych wraz z komponentami i obudową, aby ograniczyć tworzenie kosztownych prototypów. Program umożliwia dopasowania płytki i jej elementów do obudowy dzięki kontroli kolizji 3D w czasie rzeczywistym.
 • Symulator SPICE 3f5 — tryb mieszany: Symulacja i analiza obwodów analogowych i mieszanych z poziomu edytora schematów w celu optymalizacji projektu i uniknięcia niepotrzebnych zmian projektowych. Pozwala to na weryfikację projektów przed rozpoczęciem pracy nad rozmieszczeniem komponentów lub przygotowaniem danych produkcyjnych.
 • Łącza do dostawców komponentów. SOLIDWORKS PCB daje możliwość przeszukiwania internetowych baz danych dostawców i łączenia komponentów projektowych, aby dopasować je w czasie rzeczywistym do parametrów urządzenia. Dzięki dostępowi do najbardziej aktualnych informacji możliwe jest podejmowanie natychmiastowych decyzji w ramach realizacji wymogów elektrycznych, jak również dotrzymywanie terminów i założeń budżetowych.
 • Uzupełnianie parametrów komponentów pobranych bezpośrednio z korporacyjnej bazy danych, synchronizacja komponentów używanych w projekcie z informacjami przechowywanymi w bazie danych.

SOLIDWORKS PCB Connector (Powered by Altium)

SOLIDWORKS PCB Connector zapewnia środowisko współpracy pomiędzy użytkownikami Altium Designer i SOLIDWORKS 3D CAD. Eliminuje błędy wynikające z braku synchronizacji pomiędzy częścią elektryczną a mechaniczną projektu. Narzędzie to w prosty sposób łączy dane z obu środowisk oraz, udostępnia najważniejsze elementy zespołom projektującym komponenty elektroniczne i mechaniczne. Dzięki SOLIDWORKS PCB Connector w trakcie całego procesu projektowania każdy użytkownik dysponuje spójnymi informacjami, które pozwalają na dotrzymanie terminu wprowadzenia produktu na rynek, jak również pozwalają na redukcję wysokich kosztów wprowadzania zmian w projekcie. SOLIDWORKS PCB Connector pozwala na:

 • Efektywną współpracę w zakresie projektowania ECAD-MCAD, co pozwala na ujednolicenie danych projektowych i zmian po obu stronach projektowania produktu.
 • Zarządzanie procesem zlecania zmian konstrukcyjnych (ECO) ECAD-MCAD. Zarządzanie procesem zlecania zmian konstrukcyjnych (ECO) pomiędzy Altium
  i SOLIDWORKS 3D CAD obejmuje zmiany projektowe, w tym m.in.: kształt płytki, rozmieszczenie komponentów, otworów montażowych i wycięć.
 • Obsługa plików SOLIDWORKS 3D zapewnia dokładną i jednoznaczną reprezentację komponentów i obudowy, zgodnie z intencjami projektanta mechaniki. Dostępny w aplikacji proces wykrywania kolizji 3D pozwala na uzyskanie obrazu dopasowania płytki.
 • Wprowadzanie komentarzy i zarządzanie zmianami oraz sprawdzanie rodzaju i czasu zmian wprowadzonych do projektu płytki daje pełną kontrolę nad procesem projektowania. Szczegółowe komentarze dotyczące zmian w projekcie pomagają przeglądanie historii zmian z możliwością ich akceptacji lub odrzucania.