SolidWorks
Zarządzanie

SolidWorks PCB Connector

Solidworks PCB Connector jest to środowisko współpracy pomiędzy użytkownikami Altium Designer i Solidworks 3D CAD, którego zadaniem jest eliminowanie błędów wynikających z braku synchronizacji pomiędzy częścią elektryczną a mechaniczną projektu. Narzędzie to w łączy dane z obu środowisk, co pozwala udostępnić kluczowe elementy zespołom, które  projektują komponenty elektroniczne i mechaniczne. Dzięki Solidworks PCB Connector każdy użytkownik dysponuje spójnymi informacjami na każdym etapie projektowania. Umożliwia to dotrzymanie terminu wprowadzenia produktu na rynek oraz zredukowanie wysokich kosztów zmian w projektach.

 

Perfekcyjna integracja oraz współpraca pomiędzy Altium Designer i SolidWorks 3D CAD w zakresie ECAD-MCAD pozwala na ujednolicenie danych projektowych i zmian po obu stronach projektowania produktu. Jednocześnie zarządzanie procesem zlecania zmian konstrukcyjnych (ECO) pomiędzy Altium i Solidworks 3D CAD obejmuje wszelkie zmiany projektowe, co zapewnia prawidłową synchronizację.

Ponadto, obsługa plików Solidworks 3D zapewnia dokładną reprezentację komponentów i obudowy, które są wykonane zgodnie z intencjami projektanta mechaniki. Natomiast proces wykrywania kolizji 3D pozwala na uzyskanie przejrzystego obrazu dopasowania płytki. Pełną kontrolę nad procesem projektowania umożliwia wprowadzanie komentarzy i zarządzanie zmianami, jak również intuicyjne opcje sprawdzania rodzaju i czasu zmian wprowadzonych do projektu płytki. Szczegółowe komentarze na temat zmian w projekcie umożliwiają przeglądanie historii zmian, jak również ich akceptację lub odrzucanie.