SolidWorks
Projektowanie

SolidWorks Manage


SolidWorks Manage to oprogramowanie, które daje użytkownikom produktów SolidWorks zaawansowane narzędzia służące do zarządzania danymi. Program posiada 4 główne funkcje, których synergia umożliwia sprawne zarządzanie wieloma aspektami w przedsiębiorstwie:

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami i ich elementami,
 • tworzenie interaktywnych pulpitów,
 • wizualizacja i tworzenie raportów,
 • zarządzanie plikami.

Jak działa SolidWorks Manage?

SolidWorks Manage to zaawansowany system zarządzania danymi oparty na elementach (lub rekordach), który umożliwia zarządzanie plikami w skali globalnej oraz integrację aplikacji możliwą dzięki SolidWorks PDM Professional. Aplikacja SolidWorks Manage jest uruchamiana na tej samej instancji serwera SQL Server co program SolidWorks PDM Professional. Sprawne wdrożenie ułatwiają wymagania dotyczące klienta i serwera, które są praktycznie takie same w przypadku obu programów. Poprawna aplikacja otwiera liczne funkcjonalności SolidWorks Manage, do których należą: zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie elementami oraz tworzenie pulpitów i raportów.

Intuicyjny interfejs do zarządzania projektami

W SolidWorks Manage dostępny jest osobny interfejs użytkownika, ale to nie jedyna możliwość jego użytkowania. Dostęp do informacji i funkcji można uzyskiwać również przy użyciu Eksploratora Windows lub dodatku SolidWorks CAD. Uniwersalność SolidWorks Manage sprawia, iż interfejs użytkownika jest dostępny także przez przeglądarki internetowe. Oznacza to, iż nie ma potrzeby instalowania programu na klientach. Co ważne w przypadku systemu zarządzania projektami w każdym przedsiębiorstwie, sposób uzyskiwania dostępu do danych jest możliwy dzięki intuicyjnym narzędziom administracyjnym z wygodnym w użyciu graficznym interfejsem. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skonfigurować system oraz nim zarządzać we własnym zakresie i z użyciem własnych zasobów. Oznacza to, iż nie ma wówczas konieczności wykorzystywania usług specjalnego zespołu IT lub zatrudniania zewnętrznych konsultantów.

Jakie korzyści daje wdrożenie SOLIDWORKS Manage?

 • Przygotowanie kompletnych list materiałów trwa krócej, dzięki łatwej w użyciu funkcji edycji łączącej dane z plików i rekordów. Jednocześnie automatyczne udostępnianie danych  innym systemom biznesowym poprawia przepływ informacji w firmie i usprawnia procesy.
 • Wykorzystanie jednego, zintegrowanego systemu do zarządzania projektami oznacza niższe koszty utrzymania tego aspektu funkcjonowania firmy. Rezygnacja z wielu systemów zarządzania danymi oraz z oddzielnych aplikacji pozwala na daleko idące oszczędności.
 • Powiązanie zasobów, zadań, terminów i materiałów końcowych oraz ich aktualizacja w ramach zintegrowanego systemu pozwala na wyeliminowanie ryzyka oraz znaczące skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów opracowywania projektów i wdrożeń.
 • Interaktywne pulpity umożliwiają sprawne zarządzanie danymi, projektami i plikami.  Narzędzia te umożliwiają menedżerom błyskawiczny dostęp do informacji, które są niezbędne przy podejmowaniu najważniejszych decyzji w ramach rozwoju produktów.

Możliwości SolidWorks Manage

Jedną z istotnych funkcji SolidWorks Manage Professional, opartą o rozbudowane pulpity, są dostępne narzędzia do tworzenia raportów.  Pobierają one dane z każdego aspektu systemu, które dotyczą m.in. postępu realizacji projektu, przypisania zasobów czy efektywności zarządzania jakością. Raporty te są wyświetlane w przystępny dla użytkownika sposób. SolidWorks Manage Professional w ramach wsparcia czterech głównych obszarów umożliwia:

Zarządzanie projektem

W tym aspekcie SolidWorks Manage pozwala na:

 • Zarządzanie projektem na każdym etapie, tj. od fazy koncepcyjnej do zakończenia, wraz z łącznikami do początku oraz końca procesu, wykresami Gantta i widokami struktury podziału pracy (WBS).
 • Graficzne wyświetlanie osi czasu, ścieżek krytycznych i najważniejszych etapów.
 • Przypisywanie zasobów do każdego etapu projektu oraz wyświetlanie ich wykorzystania i możliwości.
 • Przypisywanie zadań do użytkowników. Umożliwia to śledzenie i kontrolę ukończenia poszczególnych etapów oraz przesyłanie użytkownikom sprecyzowanych zadań do wykonania.
 • Przypisywanie rekordów i plików w postaci list materiałów, dokumentów referencyjnych i raportów końcowych.
 • Szczegółową ewidencję czasu pracy poprzez zastosowanie specjalnych kart.
 • Śledzenie postępów w ramach zestawienia ukończonych zadań, kart czasu pracy lub poprzez ręczne aktualizacje.

Zarządzanie procesem

W tym aspekcie w ramach SolidWorks Manage możliwe jest:

 • Konfigurowanie statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich typów procesów projektowych i firmowych.
 • Automatyczne wysyłanie powiadomień zainteresowanym osobom poprzez wiadomości e-mail i/lub wiadomości tekstowe.
 • Dołączanie odpowiednich rekordów, plików i innych powiązanych informacji.
 • Wyznaczanie osób zatwierdzających i automatyczne przypisywanie zadań do użytkowników.
 • Zautomatyzowane tworzenie procesów poprzez użycie zmiany stanu toku pracy SolidWorks PDM.

Zarządzanie produktem

W przypadku zarządzania produktem SolidWorks Manage umożliwia:

 • Tworzenie, edytowanie i porównywanie pełnych list materiałów przy użyciu zarówno rekordów, jak i plików. Oprogramowanie pozwala także na utrzymywanie powiązanych, ale oddzielnych wariantów list materiałów - w zależności od preferencji.
 • Automatyczne lub wybiórcze tworzenie rekordów dla konfiguracji SolidWorks.
 • Dodawanie konfiguracji wirtualnych dla dowolnego typu obiektów.
 • Pobieranie danych z list materiałów do rysunków SolidWorks, w tym przypisywanie elementów lub wyszukiwanie liczb.

Pulpity i raporty

SolidWorksManage pozwala na:

 • Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznych z wybranymi przez użytkownika danymi.
 • Wykorzystanie wielu różnych typów elementów sterujących do wyświetlania informacji takich jak tabele, wykresy, selektory dat czy listy.
 • Konfigurację raportów zgodnie z normami firmy.
 • Publikację raportów automatycznie lub na żądanie oraz wysyłanie ich jako załączników o różnych formatach (m.in. PDF, Excel , HTML czy TIFF) do wiadomości e-mail.

Skalowalność oraz wysoką wydajność wszechstronnego oprogramowania SolidWorks Manage Professional zapewnia platforma Microsoft SQL Server Standard Edition. Jest dostarczane z innymi zintegrowanymi modułami do różnych aplikacji, takich jak SolidWorks, DraftSight, systemy CAD innych producentów czy pakiet Microsoft Office.


W Computer Controls oferujemy oprogramowanie SolidWorks Manage w trzech wariantach licencji. Każdy z nich jest dostosowany do innego typu użytkownika, który odpowiada za różne aspekty zarządzania projektami. Każda z dostępnych licencji jest przeznaczona do systemu Windows. Wszystkie licencje umożliwiają użytkownikom wyświetlanie i uczestniczenie w elektronicznych procesach i tokach pracy, a także oferują dostęp do pulpitów, raportów oraz harmonogramów projektów. Tak stworzony system zarządzania projektami ułatwia nadzór nad procesami, a więc i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Co równie ważne, użytkownicy w czasie podróży lub przebywający poza biurem mogą uzyskiwać dostęp do danych. Wszystko to dzięki interfejsowi opartemu na przeglądarce.

 • SolidWorks Manage Professional Editor to aplikacja przeznaczona dla inżynierów i projektantów, którzy pracują z aplikacjami SolidWorks i innymi popularnymi narzędziami projektowymi. SolidWorks MPE oferuje funkcjonalność programu SolidWorks PDM Professional CAD Editor. Integracja z daną aplikacją pozwala na profesjonalne zarządzanie złożonymi relacjami i właściwościami plików. SolidWorks MPE zapewnia wszystkie możliwości w ramach zarządzania projektami, jak również pozwala na uczestnictwo w procesach oraz na tworzenie i edytowanie list materiałów. Wersja licencji MPE daje użytkownikowi dostęp do zdalnych pulpitów oraz raportów.
 • SolidWorks Manage Professional Contributor to aplikacja stworzona głównie dla użytkowników zarządzających projektami. To doskonały wybór dla osób czuwających nad rozwojem produktów oraz zajmujących się tworzeniem struktur produktów. Nadaje się także dla użytkowników projektujących CAD i tworzących komponenty oparte na rekordach, ale również uczestniczących w procesach biznesowych. W licencji SolidWorks MPC wszystkie funkcje aplikacji SolidWorks PDM Professional są dostępne dla użytkowników, którzy tworzą pliki danych inne niż CAD, a także pliki powiązane z produktami (np. Word lub Excel).
 • SolidWorks Manage Professional Viewer to profesjonalna aplikacja dla tych użytkowników, którzy wyszukują, przeglądają i drukują dokumenty w ramach zarządzania projektami. W ramach licencji SolidWorks MPV dostępne są również wszystkie funkcje SolidWorks PDM Professional Viewer. Licencja ta jest przeznaczona dla użytkowników, którzy pracują z SolidWorks PDM Professional i procesach wykorzystujących oprogramowanie SolidWorks Manage. Użytkownicy licencji mogą korzystać z funkcji wyświetlania pulpitów, generowania raportów oraz wyświetlania informacji o postępie projektu.


Podobnie jak w przypadku SolidWorksPDM Professional, aplikacja SolidWorks Manage również oferuje pakiety licencji (PSL), z których można korzystać przy użyciu dowolnego z wymienionych powyżej klientów.