SOLIDWORKS
Projektowanie

SOLIDWORKS Industrial Designer

    SOLIDWORKS Industrial Designer pozwala na tworzenie wielu koncepcji projektu
    przemysłowego w 2D i 3D, z różnorodnymi  opcjami estetycznymi rozwijanymi
    i ocenianymi przez społeczność pracującą nad projektem. W tej fazie, wiele
    pomysłów jest opracowywanych w odpowiedzi na zdefiniowany problem.
    Pomysły te są następnie weryfikowane przez interesariuszy wewnętrznych
    i zewnętrznych, zanim powstanie i zostanie sprecyzowany najlepszy,
    optymalny projekt.

  

•   SOLIDWORKS Industrial Designer oferuje doskonałe narzędzie do tworzenia koncepcyjnych projektów przemysłowych i modeli produktów.
•    Szybki, prosty i intuicyjny zapis cyfrowy koncepcji  dzięki wykorzystaniu ekranu jako wirtualnego szkicownika.
•    Łatwe opracowywanie koncepcji w 3D z wykorzystaniem technik swobodnego modelowania – wykorzystanie "wirtualnej gliny"
     do  tworzenia dowolnych kształtów na ekranie, aż do uzyskania pożądanego rezultatu.
•    Łatwy zapis wielu pomysłów w Concept Archives, umożliwiający dzielenie się nimi w społeczności pracującej nad projektem, 
     w celu uzyskania informacji zwrotnych od klientów.