SolidWorks
Projektowanie

Exaled Onepart

    Exaled OnePart jest to aplikacja która pomaga przy ponowne wykorzystywanie części,
    projektów, specyfikacji, standardów, wyników testów i powiązanych danych
    niezbędnych do prac inżynierskich, produkcji czy zamówień. Exaled OnePart wspiera
    inżynierów i projektantów w procesie podjęcia decyzji o tworzeniu nowego projektu
    lub ponownym wykorzystaniu już istniejących.

 

•    Wyszukiwania oraz porównanie zbliżonych elementów za pomocą kształtu 3D.
•    Zaawansowana metodologia wyszukiwania obiektów za pomocą znaczników dodanych do obiektów.
•    Wyszukiwanie części, złożeń, rysunków, dokumentów i obrazów w ponad 200 formatach.
•    Wielowymiarowy podgląd i statystyk takich jak statystyki wkładu użytkownika czy wykorzystanie części w innych projektach.
•    Indeksowanie danych z wielu źródeł takich jak SolidWorks PDM Professional, Enovia SmarTeam, Enovia Designer Central i inne systemy zarządzania
     danymi produktu (PDM), systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i bazy danych.
•    Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiają ograniczenie dostępu dla poszczególnych użytkowników.
•    Inteligentne opcje wyszukiwania.
•    Oznaczanie użytkowników, części i dokumentów znacznikami dla ułatwienia przepływu danych.