SOLIDWORKS
Oprogramowanie

SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS Electrical to program do projektowania instalacji elektrycznych, który pomaga firmom w uproszczeniu procesu i umożliwia jednoczesną pracę nad elektrycznymi oraz mechanicznymi aspektami projektu. SOLIDWORKS Electrical to unikalne narzędzie, które zapewnia dwukierunkowe połączenie w czasie rzeczywistym pomiędzy schematami SOLIDWORKS Electrical a mechanicznymi modelami 3D. Firma, która posiada aktualne i zsynchronizowane informacje ma niewątpliwą przewagą nad konkurencją, zwłaszcza w przypadku, kiedy projektem zajmuje się wiele zespołów.

 

SOLIDWORKS Electrical to zestaw narzędzi do wspomaganego komputerowo projektowania inżynierskiego (Advanced Computer-Aided Engineering – CAE), które są integralną częścią oferty rozwiązań do projektowania i symulacji SOLIDWORKS. SOLIDWORKS Electrical pomaga projektantom ograniczyć ryzyko nierozerwalnie związane z wdrażaniem innowacji. Jednocześnie umożliwia firmom szybsze i tańsze wprowadzanie produktów na rynek, ponieważ nie ma konieczności tworzenia fizycznych prototypów. Wykorzystując zaawansowany i intuicyjny zestaw narzędzi do projektowania układów elektrycznych, projektanci mogą tworzyć zintegrowane projekty we wczesnej fazie ich opracowywania. Umożliwia to zminimalizowanie, a nawet wyeliminowanie potencjalnych wady oraz uniknięcie kosztownych przeróbek, co równocześnie pozwala na oszczędność czasu i zasobów finansowych.

Jakie korzyści płyną z użytkowania SOLIDWORKS Electrical?

 • Uproszczenie procesu opracowania produktów.
 • Uniknięcie ukrytych kosztów.
 • Ograniczenie występowania wad produkcyjnych.
 • Szybsze wprowadzenie produktu na rynek.

Projektowanie instalacji elektrycznych a możliwości programu  SOLIDWORKS Electrical

 • Schematy SOLIDWORKS Electrical są połączone dwukierunkowo ze złożeniami 3D SOLIDWORKS, dzięki czemu wielu użytkowników może na nich pracować w czasie rzeczywistym. Upraszcza to weryfikację prawidłowości dopasowania, zaplanowanie wszystkich tras kabli, przewodów oraz wiązek, a także obliczenie długości wszystkich przewodów przed montażem.
 • ECAD i MCAD mają wspólną bazę danych, która zapewnia spójność i ułatwia tworzenie jednolitej, zunifikowanej listy materiałów (LM), która obejmuje zarówno elementy elektryczne, jak i mechaniczne.
 • Aby zapewnić w trakcie projektowania prawidłową rejestrację numerów części, cen, informacji o dostawcach, czasu realizacji itp. baza danych komponentów została połączona z systemami MRP/ERP.
 • W SOLIDWORKS Electrical udostępnisz złożone projekty i schematy, co jest możliwe dzięki strukturze uwzględniającej korzystanie z oprogramowania przez wielu użytkowników w czasie rzeczywistym. Możliwe jest również ponowne wykorzystywanie istniejących projektów.
 • SOLIDWORKS Electrical konwertuje schematy jednokreskowe na szczegółowe wielokreskowe schematy zasilania, sterowania oraz sterowników PLC.
 • SOLIDWORKS Electrical wyposażono także w narzędzia do zarządzania listwami zaciskowymi.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard to wydajne i proste w obsłudze narzędzie do projektowania schematów elektrycznych oraz program do rysowania schematów, który umożliwia szybkie opracowanie wbudowanych układów elektrycznych dla urządzeń i innych produktów. SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard wyposażono we wbudowane i sieciowe biblioteki symboli oraz informacji o częściach producenta, które pozwalają na zoptymalizowanie procesu projektowania. Dzięki zautomatyzowanym narzędziom do projektowania i zarządzania użytkownicy mogą usprawnić szereg żmudnych zadań, takich jak przygotowanie listw zaciskowych czy zarządzanie referencjami krzyżowymi dla zestyków. W licencji Standard znajdują się następujące opcje i możliwości:

 • Schematy jednokreskowe i wielokreskowe: Narzędzia do projektowania układów i schematów elektrycznych z prostym interfejsem, który wspomaga użytkownika pod kątem uproszczenia powtarzalnych zadań.
 • Projektowanie szaf 2D i generowanie dwuwymiarowych wizualizacji z zarysami komponentów 2D na podstawie schematu elektrycznego.
 • Rozbudowana biblioteka komponentów elektrycznych i symbol przyjętych w branży.
 • W ramach ponownego wykorzystania projektów moduł posiada zintegrowane narzędzia do inteligentnego wycinania i wklejania oraz łatwy w obsłudze wybór „ulubionych” komponentów i elementów projektowych układów. Ponadto, istnieje możliwość importowania elementów projektów stworzonych w innych narzędziach dzięki prostym w obsłudze kreatorom.
 • Automatyczne generowanie rysunków listw zaciskowych jest zsynchronizowane z projektowaniem w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczne tworzenie raportów na podstawie zapytań do bazy danych projektu przesyłanych w czasie rzeczywistym. Narzędzia do opracowania raportów niestandardowych pozwalają na generowanie raportów według indywidualnych potrzeb.
 • Referencje krzyżowe dla zestyków są automatycznie synchronizowane w czasie rzeczywistym w oparciu o dane dostępne dla określonej karty katalogowej.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

Obejmuje funkcje zawarte w wersji Standard rozszerzone o dodatkowe narzędzia i funkcjonalności zaawansowanej automatyzacji, w tym:

 • Narzędzia do zarządzania sterownikami PLC, które automatyzują wiele zadań z zakresu okablowania sterowników PLC, w tym możliwość importowania ich danych i etykiet.
 • Integracja z SOLIDWORKS PDM Professional, co pozwala na automatyczne publikowanie schematów, rysunków i raportów do celów archiwizacji i kontroli. Możliwości te zwiększają szybkość i precyzję projektowania układów elektrycznych.
 • Użytkownicy mogą tworzyć i modyfikować konfiguracje rysunków sterowników PLC, szablony raportów i reguły projektu. SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional pozwala na importowanie konfiguracji danych i informacji z programu Excel, jak również pracę w czasie rzeczywistym z zsynchronizowanymi i zunifikowanymi listami materiałów (LM).

SOLIDWORKS Electrical 3D

Aplikacja SOLIDWORKS Electrical 3D pozwala na dwukierunkową wymianę danych, które pochodzą ze schematów elektrycznych z modelem 3D urządzenia lub innego produktu. Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical 3D umożliwia użytkownikom na dowolne rozmieszczenie komponentów elektrycznych i wykorzystanie zaawansowanej technologii SOLIDWORKS do wyznaczania tras przewodów, co zapewnia automatyczne połączenie elementów projektu elektrycznego z modelem 3D. Program ułatwia także optymalną długość przewodów, kabli i wiązek przy zachowaniu synchronizacji projektu oraz listy materiałów.

 • Układy elektryczne w 3D: Dwukierunkowa integracja danych pochodzących ze schematów elektrycznych z oprogramowania SOLIDWORKS Electrical Schematic z modelem SOLIDWORKS CAD 3D. Jednocześnie zsynchronizowane, dwukierunkowe środowisko ułatwia współpracę. Pozwala wielu użytkownikom jednocześnie pracować nad tym samym projektem w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, wszystkie dane projektowe są dwukierunkowo synchronizowane w czasie rzeczywistym między schematem i modelem 3D w środowisku pracy wielu użytkowników. Umożliwia to uniknięcie błędów i kosztownych poprawek już na etapie projektowania schematów elektrycznych.
 • Zaawansowana technologia automatycznego wyznaczania trasy SOLIDWORKS upraszcza proces układania przewodów, kabli i wiązek w modelu CAD 3D.
 • Tworzenie schematycznych projektów wiązek z wykorzystaniem funkcji dwukierunkowej integracji w czasie rzeczywistym pozwala na wydajne wyznaczanie tras i spłaszczania oraz na automatyczne tworzenia dokumentacji.
 • Rozbudowana, zintegrowana biblioteka części producentów zapewnia elastyczną bazę danych, którą można dowolnie konfigurować dzięki prostym w obsłudze narzędziom i kreatorom importu.
 • Tworzenie wizualizacji 3D szaf sterowniczych w oparciu o schematy elektryczne.
 • Komponenty elektryczne są wizualizowane jako modele SOLIDWORKS.
 • Program posiada również zsynchronizowane elektryczne i mechaniczne listy materiałów (LM).

SOLIDWORKS Electrical Professional

Intuicyjny w obsłudze, wydajny pakiet Professional to połączenie funkcjonalności projektowania schematów dostępnych w programie SOLIDWORKS Electrical Schematic oraz opcji modelowania 3D oprogramowania SOLIDWORKS Electrical 3D. Pakiet SOLIDWORKS Electrical Professional to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów odpowiedzialnych za integrację projektów elektrycznych i mechanicznych.