SolidWorks
Projektowanie

eDrawings

 
    eDrawings jest to to najlepsze narzędzie do komunikacji i współpracy w zakresie
    projektowania 2D i 3D, które przyspieszy proces projektowania oraz wprowadzenie
    gotowego produktu na rynek.


Pakiety eDrawings

eDrawings Publisher

 eDrawings Publisher umożliwia użytkownikom pracującym na innym oprogramowaniu niż SolidWorks współdzielenie plików eDrawings z ich natywnym oprogramowaniem CAD w celu łatwej komunikacji projektowej w wielu środowiskach CAD.

eDrawings Viewer

eDrawings Viewer służy głównie do podglądu plików CAD, zaznajamiania się z zasadą działania mechanizmów czy do przejrzenia dokumentacji.

eDrawings Professional

eDrawings Professional jest przeznaczone dla użytkowników, którzy współdzielą projekty a także sprawują nad nimi kontrolę. eDrawings Professional umożliwia tworzenie plików eDrawings obsługujących weryfikację, która pozwala odbiorcom na przekazywanie informacji zwrotnych na temat projektu.