SolidWorks
Projektowanie

SolidWorks Conceptual Designer

    SolidWorks Conceptual Designer jest to program który zapewnia komplementarne
    narzędzia do projektowania, które zwiększają możliwości istniejących rozwiązań CAD
    dla inżynierów tworzących mechaniczne projekty koncepcyjne. Koncepcje projektowe
    mogą być łatwo zarządzane i oceniane jeszcze przed zaangażowaniem dodatkowych
    zasobów inżynieryjnych koniecznych w pełnym procesie opracowywania produktu.

  

SolidWorks Conceptual Designer sprawia, że wstępne projektowanie koncepcyjne jest bardzo proste. Instynktowny tok prac i interakcji użytkownika, upraszczają i przyspieszają tworzenie wirtualnych prototypów z symulacją rzeczywistych zachowań produktu. Można szkicować  kształty komponentów, dodawać dowolne nowe elementy, systemy napędowe  i siły oddziałujące na produkt, i obserwować  jak SolidWorks Conceptual Designer optymalizuje w czasie rzeczywistym kreowane pomysły.
•    Szybki zapis cyfrowy opracowywanych koncepcji.
•    Szybkie tworzenie modeli koncepcyjnych 2D i 3D.
•    Odbieranie aktualnych informacji zwrotnych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
•    Współpraca i zarządzanie danymi w chmurze.