Oprogramowanie
SOLIDWORKS

SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM to rozwiązanie do obsługi programowania toczenia i frezowania 2,5-osiowego, które jest oparte na technologii CAMWorks. SOLIDWORKS CAM pozwala na obróbkę typu 3 + 2, jak również daje pełne wsparcie dla konfiguracji, części i złożeń. Moduł SOLIDWORKS CAM wykorzystuje zasady obróbki oparte na regułach, co umożliwia zaprogramowanie w systemie najważniejszych strategii obróbki, które mają być używane jako standardowe. Reguły mogą być stosowane automatycznie, w zależności od materiału i geometrii danej operacji. Dzięki wykorzystaniu interfejsu części i złożeń w zintegrowanym środowisku SOLIDWORKS, nauka obsługi modułu SOLIDWORKS CAM jest intuicyjna i nie zabiera dużo czasu, co umożliwia szybkie wykorzystanie zalet obróbki opartej na regułach.

Zasady działania SOLIDWORKS CAM

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM wykorzystuje obróbkę opartą na regułach, co umożliwia udoskonalenie procesu programowania. Odbywa się to identycznie jak w przypadku projektowania opartego na regułach, które przyspiesza tworzenie rysunków i samo projektowanie. Obróbka oparta na regułach umożliwia wykorzystanie tolerancji przypisanych do poszczególnych komponentów, dzięki czemu użytkownicy mogą skoncentrować się na najważniejszych obszarach tworzenia części i nie muszą kontrolować wszystkich operacji, które wymagają obróbki.

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM pozwala na udoskonalanie procesu produkcyjnego poprzez wykorzystanie standardów używanych w danej firmie, szybsze tworzenie wycen i testowanie wykonalności projektów na wczesnych etapach procesu. Dzięki użyciu obróbki opartej na regułach można automatycznie stosować standardowe strategie, które w szybki sposób dokonują oceny czasu wymaganego na wykonanie części oraz łatwości jej obróbki. Taka automatyzacja pozwala na podejmowanie dobrych decyzji w każdym przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM łączy projektowanie i produkcję w jednej aplikacji. Wyposażonej w intuicyjny interfejs oraz oparty na regułach system pozwala na daleko idącą oszczędność czasu i środków finansowych. Jednocześnie umożliwia to bezproblemowe wykorzystanie standardów obowiązujących w danej firmie. Przypisywanie strategii obróbki w oparciu o tolerancje projektowe umożliwia zmniejszenie liczbę błędów i poprawę jakości w procesie obróbki.

Jakie korzyści daje stosowanie modułu SOLIDWORKS CAM?

 • Moduł pozwala na łatwiejszą współpracę i przejście do fazy CAM, dzięki jednemu środowisku do projektowania. Ułatwia również programowanie CNC.
 • Wykorzystanie równoczesnych procesów projektowania pozwala firmom na zdecydowanie szybszą realizację zadań oraz identyfikację trudności. Umożliwia to uniknięcie kosztownych zmian.
 • Obróbka oparta na regułach obniża czas, który potrzebuje nowy użytkownik na przystosowanie się do procesów obróbki stosowanych w przedsiębiorstwie.
 • Obróbka oparta na tolerancji umożliwia wybranie najlepszej strategii obróbki i szybkie wprowadzanie zmian w projektach, materiałach i tolerancjach.
 • Użytkownik ma zapewnioną pełną kontrolę nad definiowaniem operacji obróbki w środowisku CAD/CAM dzięki funkcji rozpoznawania operacji.
 • Stosowanie szybkiej obróbki pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji narzędzi oraz na zmniejszenie zużycia maszyn. Pozwala również na skrócenie czasu cykli i worzenie ścieżek narzędziowych
 • Edytor NC pozwala na szybką weryfikację kodu G. Możliwości DNC pozwalają użytkownikom odczytać kod G w celu weryfikacji i przesłać plik bezpośrednio do układu sterowania CNC.
 • Stosowanie ścieżek narzędziowych w eDrawings umożliwia sprawną komunikację między oprogramowaniem a maszyną. Operatorzy mogą wyświetlać modele 3D wraz z powiązanymi ścieżkami narzędziowymi, co pozwala lepiej zrozumieć kolejność obróbki.
 • W wizualizacja mocowań oraz niezbędnych narzędzi pomagają złożenia SOLIDWORKS. Po zaprojektowaniu mocowań program SOLIDWORKS CAM automatycznie dostosowuje ścieżki narzędziowe, co pozwala uniknąć kolizji z zaprojektowanymi komponentami.
 • Aby wyznaczyć prawidłową strategię obróbki oraz skonfigurować informacji o każdym wyprodukowanym komponencie, SOLIDWORKS CAM tworzy symulację ścieżek narzędziowych.

Możliwości SOLIDWORKS CAM Standard

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Standard to narzędzie do szybkiego programowanie poszczególnych części i konfiguracji bez opuszczania środowiska SOLIDWORKS CAD 3D. Pełny dostęp do definiowania reguł w SOLIDWORKS CAM pozwala na tworzenie i rozwijanie standardów używanych w danej firmie. Obróbka oparta na bazie wiedzy technologicznej oraz obróbka oparta na tolerancji pozwalają na:

 • Rozpoznawanie zaktualizowanej geometrii po zmianie modelu poprzez aktualizację operacji lub zaimportowanie nowych części.
 • Przypisywanie strategii obróbki na podstawie rozpoznanych operacji oraz jej aktualizację w przypadku zmiany tolerancji projektowych.
 • Obróbka oparta na regułach umożliwia projektantom i inżynierom przede wszystkim wychwytywanie błędów projektowych oraz konfigurację dla nowych części przy użyciu funkcji automatycznego rozpoznawania operacji. Pomaga również w szybkiej wycenianie komponentów w ramach standardów firmowych zdefiniowanych jako reguły.

SOLIDWORKS CAM Professional

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional zapewnia możliwości pakietu SOLIDWORKS CAM Standard, a także dodatkowe funkcje zwiększające możliwości programowania CAM. Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional oferuje następujące dodatkowe funkcje:

 • Obróbka złożeń: Użytkownicy projektujący mocowania lub obróbkę grupy części mogą tworzyć stoły montażowe, imadła, zaciski lub inne mechanizmy mocowania przy użyciu złożeń SolidWorks. Po ukończeniu projektu programiści mogą zdefiniować, które komponenty są używane do obróbki, a które są mocowaniami. Co istotne z punktu oszczędności czasu pracy, oprogramowanie SOLIDWORKS CAM automatycznie dostosowuje ścieżki, co pozwala na uniknięcie mocowań. Taki stopień automatyzacji umożliwia programistom skoncentrowanie się w całości na procesie obróbki.
 • Toczenie: Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM obsługuje toczenie przy użyciu jednej głowicy wewnątrz środowiska części SOLIDWORKS. Podobnie jak w przypadku frezowania, użytkownicy mogą korzystać z funkcji automatycznego rozpoznawania operacji, obróbki opartej na bazie wiedzy technologicznej oraz konfiguracji. Baza danych zawiera bibliotekę zdefiniowanych narzędzi oraz strategii obróbki. Można je w dowolnym momencie dostosować do indywidualnych potrzeb, aby zoptymalizować proces programowania. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe narzędzia i mocowania do konkretnych operacji obróbki.
 • Frezowanie 3 + 2: Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional umożliwia programistom używanie 4- i 5-osiowych centrów obróbki. W przypadku takich maszyn istnieje możliwość ustalenia pozycji czwartej i piątej osi przed przystąpieniem do realizacji strategii frezowania 2,5-osiowego. Pozwala to na tworzenie wielu mocowań i uchwytów roboczych i skrócenie czasu przygotowania. Taki rodzaj programowania maszyn i obrabiarek pozwala firmom na produkcję dużych partii wyrobów przy minimalnym udziale operatora.
 • Frezowanie z wysoką prędkością: Zaawansowane narzędzia i metody obróbki wymagają optymalizacji ścieżek narzędziowych, co pozwala na efektywne wykorzystywanie posiadanych urządzeń. Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional wykorzystuje 2,5-osiowe procedury frezowania VoluMill firmy Celeritive Technologies. Co firma może zyskać używając tych strategii obróbki?

– Oszczędność nawet do 75% kosztów narzędzi skrawających.
– Skrócenie cyklu obróbki o 50–80%.
– Proste do opanowania strategie obróbki.
– Brak wymaganych specjalnych narzędzi do obróbki.
– Zmniejszone zużycie urządzeń dzięki płynnym przejściom pomiędzy ścieżkami narzędziowymi.