SolidWorks
Projektowanie

SolidWorks CAD 3D

SolidWorks CAD 3D
SolidWorks CAD 3D to program do modelowania 3D, w którym znajdują się zaawansowane narzędzia do projektowania, symulacji/weryfikacji, produkcji, zarządzania plikami oraz współpracy pomiędzy zespołami. Oprogramowanie to jest niezbędne dla inżynierów, projektantów i producentów do opracowania i produkcji innowacyjnych wyrobów i urządzeń. Wszystkie programy Solidworks są w pełni zintegrowane z oprogramowaniem CAD 3D firmy SolidWorks - w pojedynczym oknie. Wszystkie produkty firmy SolodWorks współpracują ze sobą, korzystają z tych samych danych projektowych, dzięki czemu każda zmiana jest aktualizowana automatycznie we wszystkich aplikacjach. To duża oszczędność czasu pracy i środków finansowych.

 

Ogromną zaletą oprogramowania SolidWorks jest łatwość w obsłudze. Inżynierowie i projektanci szybko opanują jego tajniki i będą w stanie wydajnie pracować bez niepotrzebnych strat czasu pracy, co zapewnia wysoką wydajność. Ponadto zawiera bogaty zbiór funkcji umożliwiających obsługę nawet najbardziej skomplikowanych projektów i największych złożeń. Dzięki ponad 5,6 milionom użytkowników oprogramowanie SolidWorks cieszy się uznaniem w branży, a także jest jednym z najważniejszych narzędzi, które skutecznie usprawnia procesy projektowania i produkcji we wszystkich branżach na całym świecie. Ogólnoświatowa sieć zapewnia dostęp do pomocy lokalnych serwisów SolidWorks. Zapewnia także konsultacje online, co gwarantuje konieczne wsparcie niezależnie od miejsca i czasu.

Możliwości SolidWorks CAD 3D

Rozwiązania CAD 3D firmy SolidWorks stanowią fundament całego pakietu programów SolidWorks, który obejmuje narzędzia do projektowania, symulacji i weryfikacji, szacowania kosztów, kontroli możliwości produkcyjnych, produkcji wspieranej komputerowo, projektowania zgodnego z zasadami ekologii, komunikacji technicznej i zarządzania danymi. Oferują one łatwe do opanowania, a przy tym niezwykle zaawansowane funkcje, które pozwalają skrócić czas opracowywania nowych produktów, obniżyć koszty i poprawić jakość. Co umożliwia stosowanie pakietu SolidWorks?

 • Zespoły projektowe i produkcyjne mogą ze sobą współpracować w jednym, doskonale zintegrowanym systemie.
 • Zmiany w projektach można łatwo i szybko wprowadzać w dowolnym momencie. Następnie są one aktualizowane we wszystkich powiązanych działach. Skraca to czas przekazywania informacji do minimum.
 • Szybsze i precyzyjniejsze tworzenie projektów, w tym modeli 3D i rysunków 2D skomplikowanych części i największych złożeń.
 • Bardziej wydajną pracę dzięki użyciu dostępnych w aplikacjach narzędzi umożliwiających projektowanie między innymi: otworów, elementów mocujących, elementów arkusza blachy, form wtryskowych, elementów odlewanych i wykonanych z tworzyw sztucznych, połączeń spawanych, wykończenia powierzchni, modeli siatki czy elementów rurowych, a także wyznaczanie tras przewodów elektrycznych i inżynierię wsteczną.
 • Opracowywanie wymaganych przez dział produkcji dokładnych list materiałów (LM) za pomocą jednego kliknięcia.
 • Eliminację błędów, a co za tym idzie konieczności poprawiania projektów przed rozpoczęciem procesu produkcji. Umożliwia to automatyczne sprawdzanie występowanie potencjalnych przenikań oraz wirtualne testowanie projektów z użyciem zintegrowanych narzędzi analizy ruchu i naprężeń.
 • Projektowanie pod kątem minimalizacji kosztów i oraz oczekiwań produkcji. Wykorzystanie narzędzi do automatycznego szacowania kosztów produkcji i kontroli wykonalności projektu walnie przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa.
 • Automatyzację programowania CAM dzięki wbudowanym, łatwym w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb strategiom obróbki powierzchni, które są na regułach.
 • Rozwiązania CAD 3D firmy SolidWorks są uniwersalne. W ramach oprogramowania możliwa jest praca z większością plików CAD 3D oraz projektowanie na modelach w ich oryginalnym formacie CAD. Dostępne jest również automatyczne konwertowanie na pliki SolidWorks.
 • Skuteczniejsza komunikacja w firmie dzięki narzędziom do tworzenia, publikowania oraz wyświetlania fotorealistycznych i czytelnych ilustracji i filmów obrazujących projekty, co doskonale sprawdza się podczas wszelkiego rodzaju zebrań.
 • Zarządzanie interakcją pomiędzy członkami zespołów oraz kontrolowanie poprawek w ramach zarządzania danymi.

Jakie korzyści w Twojej firmie może przynieść zastosowanie SolidWorks 3D CAD?

SolidWorks 3D CAD przede wszystkim usprawnia proces opracowania produktów od fazy projektowej do produkcji. Jest tak ponieważ w zintegrowanym środowisku łatwiej wykryć i wyeliminować wady. Co za tym idzie, znika konieczność wprowadzania poprawek, powielania pracy wynikających z translacji danych. Idąc dalej, SolidWorks znacząco wpływa na ograniczenie kosztów związanych z obsługą wielu narzędzi do projektowania i produkcji. Jednego zintegrowane rozwiązanie oznacza oszczędność czasu pracy i środków finansowych na każdym etapie projektowania i produkcji. Twoja załoga szybko nauczy się obsługi oprogramowania, a to dzięki pomocy, wsparciu technicznemu oraz szkoleniom i samouczkom, które dla wygody użytkowników są dostępne online. Co ważne, w SolidWorks 3D CAD można bezpośrednio pracować z danymi CAD bez względu na to, w którym systemie zostały utworzone. Jednocześnie aktualizacje dokumentacji oraz zestawień materiałowych przebiegają automatycznie po wprowadzeniu zmian w projekcie. SolidWorks 3D CAD znajduje zastosowanie w ramach szacowania i kontroli możliwości produkcyjnych, co ma na celu projektowanie pod kątem minimalizacji kosztów i projektowania pod kątem oczekiwań produkcji. Ponadto, oprogramowanie SolidWorkspozwala na szybsze tworzenie rysunków 2D lub możliwość rezygnacji z ich tworzenia, jak również programowanie obróbki CNC przy użyciu programu SolidWorks CAM opartego na CAMWorks.

Pakiety Solidworks

SolidWorks Standard

Przyspiesz pracę i przekonaj się, jakie korzyści płyną ze stosowania wydajnego rozwiązania SolidWorks Standard do wsparcia projektowania i produkcji.

 • Udostępniaj dane dostawcom i klientom, którzy również korzystają z oprogramowania SolidWorks.
 • Wyeliminuj konieczność translacji danych, która jest czasochłonna i może być przyczyną błędów projektowych.
 • Projektuj nawet najbardziej skomplikowane części oraz bardzo duże złożenia.
 • Twórz rysunki 2D, korzystając z funkcji automatycznego tworzenia widoków i list materiałowych oraz ze wszystkich funkcji umożliwiających nanoszenie szczegółów na rysunki.
 • Korzystaj z automatycznego wykrywania przenikania i kolizji oraz nieprawidłowego wyrównania przed przekazaniem projektu do fazy produkcji.
 • Zautomatyzuj projektowanie i tworzenie rysunków dzięki wbudowanym narzędziom konfiguracyjnym.
 • Wykorzystuj możliwości renderowania i animowania do tworzenia zdjęć i filmów obrazujących działanie produktu.
 • Pracuj bezpośrednio na danych w formatach innych niż SolidWorks CAD i wyeliminuj konieczność translacji plików dzięki SolidWorks 3D Interconnect.
 • Oszczędzaj czas i zmniejszaj liczbę poprawek dzięki możliwości kontroli wykonalności projektów oraz szybkiego wykrywania przenikania i kolizji przed przekazaniem projektu do fazy produkcji.
 • Twórz ścieżki narzędzi CNC przy użyciu wiodących w branży narzędzi CAM opartych na CAMWorks, obejmujących inteligentną bazę danych reguł obróbki oraz oferujących możliwość automatycznego tworzenia programów CNC dla projektu (wymaga subskrypcji SolidWorks).
 • Znacznie uprość procedury przejścia od pracy w oprogramowaniu SolidWorks CAD do zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality, AR oraz Extended Reality, ER) i wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality, VR). Możesz w ten sposób korzystać z ekosystemów zawierających bogaty zbiór elementów AR, VR i graficznych treści internetowych stworzonych przez naszych zatwierdzonych partnerów.

SolidWorks Professional

Oprogramowanie SOLIDWORKS Professional zapewnia możliwości pakietu SolidWorks Standard oraz dodatkowe funkcje zwiększające wydajność pracy.
W ramach pakietu dostępne są:

 • Narzędzia do zarządzania plikami.
 • Zaawansowane, fotorealistyczne metody renderowania w SolidWorks Visualize.
 • Automatyzacja szacowania kosztów produkcji.
 • Możliwości współpracy dzięki eDrawings® Professional.
 • Narzędzia inżynierii wstecznej.
 • Automatyzacja kontroli projektów i rysunków, jak również tworzenia harmonogramu zadań oraz przetwarzania wsadowego.
 • Analiza tolerancji.
 • Narzędzia współpracy ECAD/MCAD.
 • Zaawansowana biblioteka komponentów i części.

SolidWorks Premium

Oprogramowanie SolidWorks Premium zapewnia funkcje pakietu SolidWorks Professional oraz wydajne narzędzia do symulacji i kontroli projektów, wyznaczania tras przewodów i instalacji rurowych oraz zaawansowane możliwości spłaszczania powierzchni:

 • Analiza ruchu oraz analiza strukturalna części i złożeń.
 • Analiza wpływu na środowisko w aplikacji SOLIDWORKS Sustainability.
 • Wyznaczanie tras instalacji z rur grubościennych i cienkościennych.
 • Wyznaczanie tras przewodów, wiązek przewodów oraz kanałów.
 • Zaawansowane spłaszczanie powierzchni.