Oprogramowanie
SOLIDWORKS

Nowości SOLIDWORKS 2022

Wydajność i praca ze złożeniami


Szybsza praca z dużymi złożeniami dzięki rozbudowanym tokom pracy i lepszej wydajności. Oszczędność czasu przy otwieraniu, zamykaniu i zapisywaniu złożeń dzięki lepszej wydajności tych funkcji. Szybsze otwieranie podzespołów przy użyciu trybu przeglądania dużego projektu. Z poziomu złożenia w trybie przeglądania dużego projektu można otwierać podzespoły w trybie przeglądania dużego projektu lub w trybie rozwiązanym.

Rozbudowana użyteczność trybu opisywania szczegółów

Oszczędność czasu przy otwieraniu i opisywaniu szczegółów rysunków SOLIDWORKS. Dostęp do trybu opisywania szczegółów dla wszystkich rysunków, niezależnie od wersji SOLIDWORKS, w której zostały one zapisane, oraz od tego, czy zostały one zapisane w trybie opisywania szczegółów. Rysunek można otworzyć w trybie opisywania szczegółów bezpośrednio ze złożenia w trybie przeglądania dużego projektu.

Bardziej wydajne wymiarowanie i tolerancje geometryczne

Szybsza i bardziej intuicyjna praca przy ustawianiu tolerancji projektów. Można pracować bezpośrednio w obszarze graficznym, kierując się interfejsem użytkownika i tworząc ramki sterowania funkcjami komórka po komórce. Możliwe jest tworzenie ramek tolerancji wg normy ISO 1101:2017 oraz związanych z nimi standardów ISO 2692, ISO 5458, ISO 5459 i ISO 8015.

Usprawnione toki pracy symulacji wtrysku tworzyw

Optymalne wyniki symulacji można uzyskać już przy pierwszej symulacji i w ten sposób zaoszczędzić czas dzięki usprawnionym tokom pracy. Dostępne są teraz nawet cztery sugestie lokalizacji punktów wtrysku, a także podgląd sposobu wypełniania wypraski. Proces symulacji wtrysku tworzyw można usprawnić, korzystając z nowego menedżera PlasticsManager i aktualizacji danych materiałowych tworzyw sztucznych.

Lepsze projekty elektryczne i dokumentacja

Praca z dokumentacją, dużymi projektami i okablowaniem zajmuje teraz mniej czasu. Tworzenie bardziej szczegółowych i wizualnych raportów oraz dokładniejsza dokumentacja wiązek przewodów elektrycznych w celu przyspieszenia wytwarzania. Przyspieszenie tworzenia projektów schematycznych, 2D i 3D w dużych projektach. Wyznaczanie tras, kabli i wiązek 3D jest teraz szybsze.

Udoskonalone modelowanie części


Szybsze i łatwiejsze tworzenie geometrii części. Łatwe tworzenie operacji zewnętrznych śrub dwustronnych przy użyciu kreatora śrub. Pochylenia można tworzyć jednocześnie po obu stronach linii neutralnej. Geometrię lustrzaną można tworzyć względem dwóch płaszczyzn naraz zamiast dwukrotnego odbicia. Tworzenie oznaczeń gwintu jest łatwiejsze dzięki ulepszonemu interfejsowi użytkownika i bardziej realistycznemu wyglądowi.

Usprawnione procesy kontroli jakości


Automatyzacja, dostęp do danych SOLIDWORKS i ulepszona współpraca zapewniają lepszą jakość produktów. Nowe interfejsy API zapewniają pełną automatyzację tworzenia dokumentacji kontrolnej. Istniejące rysunki, części i złożenia SOLIDWORKS można przenieść bezpośrednio do narzędzia SOLIDWORKS Inspection. Zarządzanie projektami kontroli i współpraca nad nimi odbywa się bezpiecznie na platformie 3DEXPERIENCE.

Lepsza współpraca i współużytkowanie danych

Większa przewaga konkurencyjna dzięki wykorzystaniu potencjału i wszechstronności portfolio 3DEXPERIENCE Works. Połączenie SOLIDWORKS 3D CAD z opartą na chmurze platformą 3DEXPERIENCE, która umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi danymi i ich udostępnianie oraz współpracę, pozwala zwiększyć innowacyjność i decyzyjność. Korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE, można uzyskać dostęp do ulubionych poleceń platformy 3DEXPERIENCE z wielu miejsc w programie SOLIDWORKS, w tym z menu Plik, Menedżera poleceń i menu kontekstowego, zachowując możliwość obsługi wszystkich operacji 3DEXPERIENCE.

Formularz kontaktowy