Oprogramowanie
SOLIDWORKS

Nowości SOLIDWORKS 2020

Poniżej prezentujemy nowe funkcje, które są już dostępne wraz z nową wersją SOLIDWORKS 2020.

Poszerzona zgodność współpracy dzięki 3D INTERCONNECT

SOLIDWORKS 2020 upraszcza przepływ pracy, korzystając z rodzimych i neutralnych plików CAD, umożliwiając teraz przeciąganie i upuszczanie ich z Eksploratora Windows do zespołów, jak każdy inny składnik SOLIDWORKS.
Dodatkowo 3D Interconnect w SOLIDWORKS 2020 dodaje obsługę nowych formatów, w tym 3D DWG i DXF, a także IFC, umożliwiając bezpośrednią pracę z większą liczbą plików bez potrzeby translacji.

Szybsze projektowanie złożeń

Envelope Publisher upraszcza projektowanie odgórne, nie jest już ograniczone do komponentów w tym samym złożeniu. Teraz komponenty można wybierać z innych podzespołów i dołączać do złożenia docelowego.
Tryb przeglądania dużego projektu umożliwia teraz tworzenie wiązań z geometrią odniesienia modelu, tworzenie i edytowanie szyków komponentów liniowych i kołowych, edytowanie komponentów opartych na szykach i szkicach. Podczas edytowania złożenia w trybie przeglądania dużego projektu można używać skrótów do kopiowania i wklejania elementów, ukrywania lub pokazywania części oraz powiększania modeli.

Komponenty elastyczne


Dzięki komponentom elastycznym można wyświetlać tę samą część w różnych warunkach w tym samym zespole. Mamy teraz możliwość pokazać na przykład cykl pracy sprężyny  w tym samym zespole. Narzędzie to pozwala uelastycznić część bez tworzenia unikalnych konfiguracji lub oddzielnych plików części, co przekłada się na optymalizuje danych i zwiększenie wydajność przy wprowadzaniu części do życia.

Szybsze szkicowanie


Dzięki nowej funkcji Elementom Sylwetki można tworzyć wiele elementów szkicu, rzutując kontur obiektów komponentu na równoległą płaszczyznę szkicu.
Relacja ciągłości skrętnej pomoże osiągnąć krzywiznę G3 między szkicowanymi krzywymi, umożliwiając tym samym płynne przejście.
Popełnianie błędów jest częścią procesu projektowania, ale zbyt swobodne używanie przycisku cofania może spowodować utratę pracy. SOLIDWORKS 2020 wprowadza znaczące ulepszenia do funkcji ponawiania, dzięki czemu nawet jeśli przypadkowo cofniemy szkic, zmiany nie zostaną utracone.

Szybsze obliczenia i większa dokładność symulacji

Szybkość i dokładność SOLIDWORKS Simulation została poprawiona poprzez połączenie elementów liniowych i kwadratowych w tym samym badaniu symulacyjnym. Została wprowadzoną możliwość importu temperatury w celu przeprowadzenia analizy naprężeni po przeprowadzeniu analizy termicznej na modelu z belkami. Posiadamy również możliwość przeprowadzenia analizy deformacja ścian przyłączonych do złączy kołkowych i śrubowych.

Większy komfort projektowania

Sprawdzenie, czy część lub zespół mieszczą się w obszarze drukowania 3D, jest pierwszym krokiem do udanego drukowania 3D. SOLIDWORKS 2020 zawiera kompleksową listę drukarek 3D z aktualnymi informacjami na temat obszaru zadruku. Za pomocą SOLIDWORKS 2020 można teraz generować wycinki na podstawie precyzyjnej geometrii 3D, bez konieczności wcześniejszego eksportowania do takich formatów jak STL. Informacje te można zapisać w formacie 3MF; format open source oparty na XML zaprojektowany specjalnie do nowoczesnej produkcji przyrostowej. Nie tylko przechowuje dane geometryczne 3D, ale także przechowuje materiał, kolor, tekstury, dane wycinka 2D i więcej.

Większa elastyczność przy pracy z powierzchniami

SOLIDWORKS zawsze był potężnym narzędziem do pracy z importowanymi danymi powierzchni i kompensowania istniejącej geometrii. Czasami wszystkich pożądanych powierzchni nie można przesunąć w razie potrzeby. SOLIDWORKS 2020 wprowadza nową funkcjonalność, która pokazuje powierzchnie, których nie można przesunąć. Każdą powierzchnię można łatwo zidentyfikować, a użytkownik możesz zmienić przesunięcie lub po prostu usunąć uszkodzone powierzchnie. Została wprowadzana również nowa opcję równego pogrubienia powierzchni w obu kierunkach. SOLIDWORKS 2020 sprawia, że złożone modelowanie powierzchni jest proste i łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Bezpośrednia edycja siatki

 Coraz powszechniejsza staje się potrzeba bezpośredniej edycji geometrii siatki, takiej jak pliki STL. SOLIDWORKS 2020 nadal rozwija swój już bogaty zestaw funkcji edycji siatki. Zaokrąglanie krawędzi jest teraz możliwe przy użyciu tego samego przepływu pracy, co przy natywnych plikach SOLIDWORKS. Można teraz zmienić zaokrąglenie na fazkę i odwrotnie. Często zdarza się, że pliki STL ulegają uszkodzeniu. Dzięki nowym narzędziom możemy teraz usunąć te dziury, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń otwór z menu kontekstowego lub po prostu wybierając krawędź i naciskając klawisz Delete. SOLIDWORKS 2019 wprowadził opcję Usuń Powierzchnie. SOLIDWORKS 2020 rozszerza możliwość obsługi usuwania i wypełniania, co sprawia, że usunięcie tych części jest banalną operacją.

Formularz kontaktowy                     Pobierz ulotkę pdf