Produkty
Oprogramowanie

In-Circuit Design

In-Circuit Design Pty jest producentem oprogramowania iCD Stackup Planner, PDN Planner i CPW Planner. iCD świadczy również usługi projektowania PCB i specjalizuje się w symulacjach na poziomie płytki drukowanej.

www.icd.com

Oferta produktowa

ICD PDN Planner

Power Distribution Network Planner (PDN Planner) firmy In-Circuit Design dostarcza niezbędnych narzędzi do określenia i symulowania impedancji każdej sieci zasilania. Dzięki wbudowanej bibliotece, zawierającej modele dostepnych na rynku kondensatorów, można w prosty sposób dodawać je do obwodu jako kondensatory odsprzęgające i symulować łączną impedancję w całej sieci zasilania.

ICD Stackup Planner

Stackup Planner firmy In-Circuit Design, integruje się bezpośrednio z Altium Designer, pozwalając na tworzenie rozbudowanych stosów warstw płytki drukowanej, szczególnie dla projektów zawierających szybkie sygnały. Korzystając z precyzyjnego narzędzia 2D Field Solver, program oblicza impedancję charakterystyczną i różnicową każdej zdefiniowanej pary różnicowej. Dzięki wbudowanej bibliotece, zawierajacej parametry tysięcy standardowych materiałów dielektrycznych dostępnych na rynku, Stackup Planner automatycznie tworzy stosy warstw dla płytki PCB oraz reguły projektowe wielkości przelotek, szerokości ścieżek, dozwolonych odstępów czy par różnicowych i pozwala na ich import do oprogramowania Altium Designer.