armKEIL

Adaptery (debuggery)

ULINKpro

ULINKpro - posiada funkcje debugowania i śledzenia przy użyciu interfejsu USB PC, a z systemem docelowym poprzez JTAG, Cortex Debug lub Cortex Debug + złącze ETM).  ULINKpro wyróżnia się na tle pozostałych urządzeń tym, że obsługuje mechanizmy CoreSight, w tym  blok ETM oraz re¬alizuje Streaming Tra¬ce, czyli „ślad strumieniowy”. Dzięki unikalnym możliwościom ULINKpro w zakresie przesyłania strumieniowego, zapewnione zostały zaawansowane funkcje analityczne, w tym kompletne informacje o wykonaniu programu oraz weryfikacja aplikacji. Funkcja śledzenia strumieniowego umożliwia rejestrację danych, które zapisywane są bezpośrednio na dysku twardym komputera z dużą prędkością (do 800Mbit/s). Ograniczenia związane są tylko z wielkością dysku w komputerze z programem μVision MDK.
Śledzenie instrukcji przesyłania strumieniowego możliwe jest do realizacji debuggerem ULINKpro tylko gdy urządzenie docelowe posiada ETM (Embedded Trace Macrocell). Z kolei analiza wydajności za pomocą programu Profi Execution i Performance Analyzer umożliwia identyfikację wąskich gardeł programów oraz optymalizację aplikacji. Funkcja ULINKpro, jaką jest śledzenie instrukcji, umożliwia MDK wykonywanie pełnego zabezpieczenia kodu programu. Pokrycie kodu (ang. code coverage) identyfikuje wykonanie całego programu: instrukcja po instrukcji, zapewniając dokładne testowanie aplikacji. Takie dokładne testowanie programu jest niezbędnym warunkiem do weryfikacji i certyfikacji oprogramowania.
ULINKpro jest profesjonalnym narzędziem umożliwiającym obsługę zawansowanych funkcji analizy, co pozwala w pełni wykorzy¬stać mechanizmy debuggera technologii CoreSight oraz oprogramowania MDK ARM Keil.  ULINKpro dedykowany jest do pracy z rdzeniami Cortex M oraz ARM7 i ARM9.

ULINKproD

W ofercie firmy ARM występuje także ULINKproD, który znalazł głównie zastosowanie w aplikacjach DS-5 i stanowi tańsze rozwiązanie w stosunku do wersji PRO, gdyż nie został wyposażony w funkcjonalność ETM trace.
Adapter izolujący to opcjonalne akcesorium, które zapewnia izolację elektryczną między systemem docelowym a urządzeniem do debugowania i śledzenia ULINKpro. Izolacja elektryczna jest niezbędna podczas pracy z systemami, które mogą generować impulsy wysokiego napięcia (na przykład układy sterowania silnikiem) lub gdy nie ma wspólnego uziemienia. Adapter wykorzystuje technologię cyfrowej izolacji, która umożliwia obsługę szybkiego debugowania i śledzenia, a także szeroki zakres napięcia docelowego.

Nowości

ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.37
W najnowszej wersji Keil MDK obsługuje Arm Cortex-M85 i STAR-MC1.
Więcej
Artykuł prasowy - Nowości w oprogramowaniu ARM - Development Studio 2021
Arm Development Studio jest kompleksowym pakietem narzędzi umożliwiającym wydajne tworzenie oprogramowania wbudowanego dla mikrokontrolerów.
Więcej
ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.35
Aktualizacja MDK w wersji 5.35 zawiera kompilator Arm 6, który generuje format debugowania DWARF4, gdy włączone są informacje debugowania.
Więcej
ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.34
Aktualizacja MDK w wersji 5.34 zawiera kompilator 6.16. Wersja koryguje sposób w jaki niestabilne
pola bitowe, zwykle używane do dostępu do rejestrów peryferyjnych, są obsługiwane przez kompilator.
Więcej
Artykuł prasowy - Bezpieczeństwo w oprogramowaniu ARM KEIL - systemy wbudowane IoT
Bezpieczeństwo w działaniu aplikacji wbudowanych jako kluczowy temat podczas certyfikowania produktów.
Więcej
ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.33
Aktualizacja MDK w wersji 5.33 zawiera kompilator 6.15, wyświetla ciągi znaków kompilatora
i assemblera dla komponentów oprogramowania.
Więcej
Artykuł prasowy - Analiza korzyści płynących z aktualizacji oprogramowania Arm Keil MDK
Jak ważne staje się posiadanie subskrypcji.
Więcej
ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.31
MDK 5.31 zawiera kompilator Arm 6.14, obsługuje Arm Cortex-M55, rozwija możliwości edycji
w obszarach roboczych obejmujących wiele projektów.
Więcej
Nowości w oprogramowaniu Arm Keil MDK v5.30
Nowe funkcje, nowe paczki, oprogramowanie pośrednie, czy też odnowione złacza klienta IoT.
Więcej
Arm Forge
Wieloformatowe narzędzie do debuggowania, naprawy i profilowania programów w dowolnej skali.
Więcej
Arm FuSa RTS
Wsparcie certyfikacji w zakresie Bezpieczeństwa Funkcjonalnego.
Więcej
Nowości w oprogramowaniu Arm Keil MDK v5.29
Nowe funkcje, biblioteki, oprogramowanie pośrednie, czy też przykładowe programy.
Więcej