armKEIL
Oferta Edukacyjna

Oferta Edukacyjna

Dostarczając materiały edukacyjne, Arm Education umożliwia przyspieszenie rozwoju edukacji, pomaga w nauce, projektowaniu i budowaniu systemów wbudowanych. Program Uniwersytecki Arm pomaga uczyć studentów najnowszych technologii, także poprzez udostępnianie zestawów edukacyjnych.

Licencje edukacyjne

Firma armKEIL współpracuje z uczelniami wyższymi, sprzedając swoje oprogramowanie do nauki przedmiotów związanych z programowaniem w systemach wbudowanych, na preferencyjnych warunkach zakupowych. W ofercie można znaleźć licencje terminowe w najwyższych wersjach funkcjonalnych, po znacznie niższych cenach. Celem jest propagowanie wśród młodych ludzi praktycznych umiejętności, które są uzupełnieniem i wsparciem zdobywanej przez studentów wiedzy. Ograniczeniem podczas stosowania licencji jest działalność zarobkowa.

Oferta dla Uczelni Wyższych

Arm Education współpracuje z partnerami akademickimi i branżowymi w celu wspierania innowacji technologicznych i rozwoju talentów. Dostarczając materiały edukacyjne, Arm Education umożliwia przyspieszenie rozwoju edukacji, pomaga w nauce, projektowaniu i budowaniu systemów wbudowanych. Program Uniwersytecki Arm pomaga uczyć studentów najnowszych technologii, poprzez zestawy edukacyjne. Zestawy te zapewniają kompletne materiały dydaktyczne, a wdrażane są na wydziałach: elektrotechniki, automatyki i robotyki, elektroniki, inżynierii komputerowej i informatyki.

Więcej