armKEIL
Oferta Edukacyjna

Oferta dla Uczelni Wyższych

Zestawy edukacyjne armKEIL

Zestawy szkoleniowe Arm University Program zostały tak stworzone, aby pomóc wykładowcom w nauczaniu najnowszej technologii Arm. Arm University opracował pakiet zestawów edukacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień związanych z inżynierią elektryczną, elektroniczną i komputerową, informatyką i nie tylko. Każdy zestaw edukacyjny składa się z pełnego pakietu materiałów dydaktycznych, w tym slajdów z wykładów, podręczników laboratoryjnych z rozwiązaniami, a także w stosownych przypadkach, sprzętu lub licencji na profesjonalne narzędzia programistyczne. Zestawy edukacyjne przeznaczone są do użycia podczas typowej długości semestru, a poszczególne moduły mogą być dostosowane przez wydział do własnego użytku. Z zastrzeżeniem procesu kwalifikacji i dostępności platformy sprzętowej, zestawy edukacyjne są bezpłatnie przekazywane wykładowcom na całym świecie do wykorzystania podczas swoich zajęć.

Wydajny projekt systemów wbudowanych

Zestawy edukacyjne proponowane przez firmę ARM Keil umożliwiają kompleksowe prowadzenie nauki studentów z zakresu projektowania i wdrażania systemów wbudowanych niskiego poziomu (używając standardowego języka C i assemblera). Zawierają zbiór informacji  oraz praktyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia kursów podstawowych i średnio-zaawansowanych z systemów wbudowanych w Inżynierii Elektrycznej, Elektronicznej i Komputerowej oraz Informatyki.

Specyfikacja zestawu

Pełny zestaw obejmuje slajdy z wykładów i jest rozwiązaniem „gotowym do użycia” podczas trwania semestru Wyższej Uczelni. Zawiera także poradnik laboratoryjny z rozwiązaniami dla wykładowców. Laboratoria oparte są na tanich ale rozbudowanych platformach sprzętowych dostarczanych przez sprzedawców regionalnych (zależnie od dostępności). Zestawy zawierają także licencje na oprogramowanie dla profesjonalnych narzędzi ARM Keil MDK potrzebne na czas prowadzenia zajęć.

Cel prowadzenia zajęć

Edukacja studentów, którzy będą zdolni do projektowania i programowania wbudowanych systemów wbudowanych, a także wdrożenie ich w sprzęt niskiego poziomu, używając standardowego języka C i assemblera.

Oczekiwane efekty nauki

Wiedza i zrozumienie
Poznanie architektury procesorów Arm.
Poznanie mikrokontrolerów, jako nowoczesnych, wbudowanych platform komputerowych.
Zrozumienie podstaw projektowania oraz zasad inżynierii oprogramowania.

Intelektualny
Możliwość wyboru pomiędzy różnymi technikami programistycznymi do projektowania systemów wbudowanych.
Możliwość oceny wyników wdrożenia (np. prędkości, kosztów, mocy) i korelowania ich z odpowiednimi technikami programowania.

Praktyczny
Umiejętność korzystania z komercyjnych narzędzi do opracowywania systemów wbudowanych Arm.
Możliwość zbudowania systemu wbudowanego i programu w celu spełnienia określonych specyfikacji użytkownika.

Wersje pakietów

1.  Efektywne projektowanie i programowanie systemów wbudowanych
Obejmuje naukę projektowania i programowania systemów wbudowanych oraz sposobu ich implementacji w sprzęcie niskopoziomowym przy użyciu standardowego języka C i assemblera.

2.  Szybkie wbudowane systemy projektowania i programowania
Dostarcza wiedzy, jak przyśpieszyć rozwój systemów wbudowanych i szybko prototypować różne aplikacje wbudowane.

3.  Przetwarzanie sygnałów cyfrowych
Rozwinięcie umiejętności projektowania systemów DSP i tworzenia komercyjnie opłacalnych aplikacji audio przy użyciu wydajnych i energooszczędnych procesorów.

4.  Projektowanie i programowanie systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
Obejmuje naukę podstawowych pojęć RTOS dla aplikacji wbudowanych, w tym planowania zadań, alokacji pamięci
i zarządzania zasobami.

5.  Wprowadzenie do projektowania System on Chip
Nauka typowego procesu opracowywania SoC wokół procesorów Arm Cortex-M, które idealnie nadają się do potrzeb IoT.

6.  Zaawansowane projektowanie System on Chip
Zapoznanie studentów z typowym, zaawansowanym procesem projektowania SoC na platformie Arm Cortex-A, używając standardowego opisu sprzętu i języków programowania.

7.  Internet of Things
Nauka zasad działania IoT, łącząc wbudowane czujniki za pomocą smartfonów. Tworzenie aplikacji i projektowanie systemów wbudowanych,.

8.  Grafika i gry mobilne
Poznanie wiedzy z zakresu najnowszych technologii graficznych i projektowania gier na urządzeniach mobilnych, koncentrując się na optymalizacji, wydajności i zmniejszaniu zużycia energii.

9.  Wbudowany Linux
Nauka tworzenia projektów opartych na Linuksie, w tym konfiguracja jądra Linuksa. Omówienie niestandardowego rozwoju sterowników urządzeń peryferyjnych, przy użyciu tanich, ale wydajnych komputerów jednopłytkowych.

10.  Mechatronika i robotyka  
Zapoznanie studentów z zasadami rozwoju autonomicznej mechatroniki i systemów robotów, stosowanych w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym i kosmicznym.

Wniosek o przekazanie zestawu edukacyjnego z programu Arm University

Zestawy programów szkoleniowych Arm University dostępne są bezpłatnie dla wykładowców na całym świecie, z zastrzeżeniem procesu kwalifikacji. Aby złożyć wniosek o przekazanie zestawu, należy wypełnić formularz. Na stronie internetowej można także sprawdzić dostępność zestawów i materiałów.

Education Kits