armKEIL

MDK-ARM

MDK-ARM Plus

MDK Plus jest to zintegrowane środowisko służące do programowania mikrokontrolerów Cortex-M. Wspiera wszystkie rdzenie mikrokontrolerów Cortex-M
oraz oprogramowanie pośredniczące. MDK Plus jest również zintegrowanym oprogramowaniem dla: mikrokontrolerów ARM7, ARM9, Cortex-R4, ARM SecureCore. Zawiera edytor, kompilator C/C++, debugger, linker, biblioteki i narzędzia oraz system czasu rzeczywistego RTOS z pełnym źródłem kodu.

MDK Plus zawiera oprogramowanie do:
•    urządzeń opartych na ARM Cortex-M,
•    aplikacji opartych na procesorach Arm Cortex-M23/M33/M35P/M55,
•    procesorów opartych na Arm Cortex-R4 i urządzeń Legacy Arm7 ™ i Arm9 ™,
•    urządzeń ARM opartych na SecureCore,
•    aplikacji wymagających sprawdzonych komponentów oprogramowania pośredniego, takich jak sieć IPv4, urządzenie USB, system plików i grafika.

W połączeniu z adapterami debugowania ULINK, MDK Plus zapewnia zaawansowane funkcje debuggowania, śledzenia i analizy w czasie rzeczywistym z RTOS-u. Umożliwia również świadome debuggowanie, aż do pełnego śledzenia instrukcji w celu przechwycenia całego wykonania programu przez aplikację.
Opcja Plus posiada dodatkowo oprogramowanie pośrednie: TCP/IP (IPv4), USB (Device), File System, Graphics. Istnieje możliwość przejścia do wersji Professional.