armKEIL
Narzędzia dla
8051, C166, C251

Keil C251

Narzędzia programistyczne Keil 251 zostały opracowane w celu rozwiązania złożonych problemów stojących przed twórcami oprogramowania wbudowanego. Oprogramowanie korzysta z zintegrowanego środowiska programistycznego IDE μVision, które ustawi za użytkownika wszystkie opcje kompilatora, asemblera i linkera.

Oprogramowanie narzędziowe dostępne jest w wersjach: DK251 i CA251. Obie wersje stanowią oprogramowanie narzędziowe wspomagające opracowanie i testowanie programów aplikacyjnych na µC z rdzeniem C251. Dostępne są jednak w różnej funkcjonalności. Pełny pakiet stanowi DK251 obejmujący zarówno mechanizmy kompilacji jak i debuggingu.  Uzupełnieniem oferty jest pakiet CA251 ograniczony tylko do kompilatora C i assemblera bez możliwości symulacji i debuggingu.

Wersja DK251-Lite jest wersją demonstracyjną bezpłatną, ograniczoną jednak do 2kB kodu. Wersja bezpłatna daje możliwość skorzystania z oprogramowania w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu.