Produkty
Oprogramowanie

Arm Forge

Arm Forge stanowi zestaw narzędzi i oprogramowania, które służy do debuggowania, profilowania i analizowania najbardziej skalowalnych aplikacji. Arm Forge umożliwia dokładny oraz wydajny zapis i przeniesienie kodu na procesory nowej generacji. Środowisko łączy Arm DDT, debugger do szybkiego debuggowania aplikacji o wysokiej wydajności, Arm MAP, zaufany profiler wydajności, informacje dotyczące optymalizacji oraz raporty wydajności Arm, które pomagają zrozumieć wydajność uruchomień aplikacji HPC.

www.arm.com

Komponenty Arm Forge

Arm DDT jest serwerem i debuggerem HPC (High Performance Computing) znajdującym swoje zastosowanie w badaniach, przemyśle i środowisku akademickim, wśród inżynierów oprogramowania i naukowców. Analizuje aplikacje równoległe i wątkowe C ++,C , Fortran na procesorach, GPU, Intel i Arm. Arm DDT jest sprawdzony jako potężne narzędzie do automatycznego wykrywania błędów pamięci i rozbieżnych działań w celu osiągnięcia błyskawicznej wydajności we wszystkich skalach.

Arm MAP to unikalny skalowalny profiler dostępny samodzielnie lub jako część pakietu do debugowania i profilu Arm Forge. Arm Map wskazuje dokładnie gdzie i dlaczego kod traci wydajność. Pomaga twórcom serwerów i kodów HPC przyspieszyć ich oprogramowanie, ujawniając przyczyny niskiej wydajności. Jest używany od wielordzeniowych stacji roboczych Linux, po superkomputery. Interaktywny interfejs użytkownika jest przejrzysty i intuicyjny, zaprojektowany dla programistów i naukowców zajmujących się obliczeniami. Został zaprojektowany dla największych klastrów i superkomputerów oraz najbardziej skomplikowanych kodów. Profiluje C ++, C, Fortran i Python bez konieczności ponownego łączenia, ani zmian kodu.
Zaletą stosowania Arm Forge jest możliwość zbudowania niezawodnego i zoptymalizowanego kodu dla uzyskania właściwych wyników na wielu architekturach serwerów i HPC, od najnowszych kompilatorów i standardów C ++ 11, po sprzęt Intel, 64-bit Arm, AMD, OpenPOWER i Nvidia.

Zalety z zastosowania Arm Forge

Działanie na wielu platformach - raporty DDT, MAP i wydajności działają wszędzie - na laptopie, najnowszym superkomputerze i w przyszłych architekturach. Stosowanie Forge umożliwia automatyczne wykrywanie błędów pamięci, zachowanie profilu i oglądanie zaawansowanych pomiarów wydajności, we wszystkich skalach, w systemach Arm 64-bit, Intel Xeon, Intel Xeon Phi, GPU NVIDIA i OpenPOWER.

Szybkie debuggowanie - Arm DDT jest debuggerem służącym do programowania równoległego C ++, C lub Fortran oraz aplikacji wątkowych na procesorach, GPU i Intel Xeon Phi. Jego potężny, intuicyjny interfejs graficzny pomaga łatwo wykryć błędy pamięci i rozbieżne zachowania na wszystkich skalach. Dzięki temu Arm DDT jest debuggerem numer jeden w badaniach, przemyśle i środowisku akademickim.

Niskie koszty profilowania - profilowanie kodu bez zakłócania działania aplikacji. Arm MAP to skalowalny niskopoziomowy profiler Arm Forge w C ++, C,
Fortran i Python, który działa bez konieczności zmiany kodu. Pomaga deweloperom przyspieszyć kod, ujawniając przyczyny niskiej wydajności.
Od wielordzeniowych stacji roboczych Linux po największe superkomputery, można profilować realistyczne przypadki testowe, przy obciążeniu zwykle mniejszym niż 5% czasu wykonywania.

Szybkie uczenie się - Arm DDT oferuje potężny intuicyjny interfejs GUI (Graficzny Interfejs użytkownika), który wyznacza standardy dla debugowania wieloprocesowego i wielowątkowego. Złożone debugowanie oprogramowania jest proste, niezależnie od tego, czy praca przebiega na komputerze online,
czy offline.

Sprawdzanie wielu parametrów - Arm MAP udostępnia szeroki zestaw wskaźników wydajności, w tym wskaźniki MPI, liczniki PAPI, wskaźniki IO, wskaźniki energii, a nawet własne parametry niestandardowe.

Profilowanie jedno i wielowątkowe - w przeciwieństwie do większości profilerów, może profilować pthreads, OpenMP (ang. Open Multi-Processing) lub MPI dla kodu równoległego i wątkowego, w tym problemy z komunikacją i nierównowagą obciążenia dla MPI i kodów wieloprocesowych.