Oprogramowanie

Altium Designer

Projekt zarządzany przez reguły

Reguły projektowe umożliwiają zdefiniowanie wymagań projektowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich aspektów projektu.

Inteligentne wstawianie komponentów

Użyj intuicyjnego systemu wyrównywania w Altium Designer, aby szybko wyrównać obiekty względem granic lub pól pobliskich obiektów. Wstawiaj komponenty z rozpychaniem obiektów, przestrzegając jednocześnie reguł projektowych.

Interaktywne prowadzenie ścieżek

Projektuj wysokiej jakości druki PCB, dzięki zaawansowanemu silnikowi prowadzenia ścieżek, obsługującemu między innymi tryby omijania, przepychania, ignorowania przeszkód czy prowadzenia par różnicowych.

Projektowanie PCB 3D

Altium Designer zawiera zaawansowany edytor PCB 3D pozwalający na edycję i wizualizację projektowanej płytki.

Projekty High-Speed

Szybko twórz i projektuj złożone klasy sygnałów high-speed dla określonych zastosowań, z preferowaną topologią pamięci i łatwością optymalizacji krytycznych sygnałów.