Oprogramowanie

Altium Designer

Nowe funkcje Altium Designer 22

Pod koniec 2021 roku, została opublikowana nowa wersja sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 22.

Firma Altium, wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21, zmieniła sposób publikacji aktualizacji programu. Od roku, aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji programu. Wraz z nową odsłoną programu, udostępniono szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki.

Główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji programu, to:

Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu

Nowości Altium Designer 22

W Altium Designer 21 wprowadzono możliwość stosowania automatycznych odnośników połączeń dla obiektów typu Port i Off-sheet Connector, co pozwala na łatwe śledzenie sygnałów w projektach wieloarkuszowych. Altium Designer 22 rozszerza tę funkcjonalność o możliwość prezentacji odnośników dla wejść arkusza (Sheet Entry) w symbolu arkusza (Sheet Symbol). Odnośniki są obsługiwane w wygenerowanych dokumentach PDF, co ułatwia bezpośrednio nawigować po połączeniach pomiędzy arkuszami schematu w dokumencie PDF.

Nowy panel Gloss and Retrace

GlossRetracePanel

Panel został wprowadzony, by dać użytkownikowi większą kontrolę nad ustawieniami, podczas korzystania z poleceń Route » Gloss Selected i Route » Retrace Selected. Opcja Gloss służy do optymalizacji ścieżek, między innymi poprzez jej skrócenie czy zmniejszenie ilości segmentów. Opcja Retrace pozwala na zmianę istniejących ścieżek w zakresie wprowadzonych ustawień, jednak w odróżnieniu od Gloss, nie powoduje zmiany jej położenia. Ustawienia w panelu mają zastosowanie wyłącznie dla wymienionych poleceń. Opcje Gloss podczas interaktywnego prowadzenia czy przeciągania ścieżek są definiowane osobno w panelu Properties..

Obsluga przelotek IPC-4761

ipc476

W Altium Designer 22 wprowadzono obsługę przelotek zgodnych z normą IPC-4761. W zależności od typu przelotki IPC-4761, do projektu automatycznie zostaną dodane dodatkowe warstwy mechaniczne z wymaganymi kształtami na tych warstwach. Informacje te są przekazywane do wszystkich typów danych wyjściowych – wydruków PCB, Gerber, Gerber X2, ODB++ czy IPC-2581.

 

 

 

Automatyczna aktualizacja oznaczeń w regułach projektowych

Destinator Update

Jeśli w regułach projektowych zostanie użyte oznaczenie komponentu, to po jego zmianie w projekcie (przez reanotację, uaktualnienie poprzez proces ECO czy też ręczną zmianę na PCB), oznaczenie takiego komponentu zostanie automatycznie zaktualizowane w regułach projektowych.

Obsługa otworów stopniowych i sfazowanych

Altium Designer 22 wprowadza obsługę otworów z fazowaniem (countersink) i otworów stopniowych (counterbore), pozwalających na stworzenie otworu, w którym można schować łeb śruby z łbem stożkowym lub płaskim.

Altium Designer 22
dostarcza również wiele mniejszych zmian, takich jak zmiany w interaktywnym prowadzeniu ścieżek, dodawanie wirtualnego BOM do projektu, widoczność komentarzy dla usuniętych dokumentów czy ulepszenia w symulacji obwodu. Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com

Formularz kontaktowy