Oprogramowanie

Altium Designer

Nowe funkcje Altium Designer 21

17 grudnia 2020 r. firma Altium oficjalnie zaprezentowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 21.
Główne zmiany, jakie wprowadzono w Altium Designer 21.0.8, to:

Nowy panel Simulation Dashboard
dla symulacji Spice

Nowości Altium Designer

W Altium Designer 21 wprowadzono nowy, zaawansowany silnik symulacji SPICE, oferujący większą wydajność, dokładność i niezawodność. Altium Designer 21 kontynuuje rozwój narzędzi symulacji obwodów, przez wprowadzenie nowego panelu Simulation Dashboard. Dzięki niemu, proces konfiguracji, weryfikacji i analizy Spice został znacząco uproszczony w stosunku do standardowego, ciągle dostępnego, podejścia, opartego na oknie Analyses Setup.Symulacja obwodów Spicew Altium Designer 21 pozwala na użycie szerokiej gamy formatów modeli i projektów, włączając w to PSpice i LTSpice.

Ulepszenia w projektach
Rigid-Flex

Rigid Flex

W Altium Designer 21 wprowadzone zostaną znaczące zmiany w obsłudze projektów Rigid-Flex, usuwające najbardziej uciążliwe ograniczenia, jakie występowały w poprzednich wersjach programu. Dostępna funkcjonalność nadal występuje w fazie beta i jest możliwa po wyłączeniu opcji Legacy.PCB.RigidFlex w zaawansowanych ustawieniach preferencji:
 • Możliwość tworzenia kształtu płyty z niezależnych regionów.
 • Uproszczone tworzenie linii gięcia.
 • Ulepszona edycja regionów i linii gięcia w panelu Properties.
Kolejne zmiany w obsłudze Rigid-Flex (np. możliwość tworzenia równoległych gałęzi Flex) będą sukcesywnie wprowadzane w kolejnych aktualizacjach programu.

Ulepszenia edytora schematu


Edytor schematu

W Altium Designer 21 wprowadzono szereg zmian ułatwiających pracę na schemacie, między innymi:
 • Automatyczna numeracja arkuszy schematu.
 • Identyfikacja nazwy sieci – możliwość informacji o logicznej
  i fizycznej nazwie sieci w projektach hierarchicznych.
 • Globalne podświetlenie sieci – wybrana sieć jest podświetlana na wszystkich arkuszach projektu.

 

 

 

Ulepszenia edytora PCB

Zmiany w edytorze PCB obejmują między innymi:

 • Nowe tryby segmentów wydłużeń ścieżek podczas dopasowywania długości – Trombone i Sawtooth.
 • Ulepszone przeciąganie przelotek, przelotek par różnicowych i par różnicowych.
 • Nowy, ulepszony tryb edytora reguł projektowych.

Zmiany w Altium 365

Altium Designer 21 wprowadza także szereg zmian podczas pracy z Workspace Altium 365.

 • Historia projektu - progresywna oś czasu, informująca kto, kiedy i dlaczego utworzył konkretną wersję projektu, wraz z listą wszystkich zmian projektu między wersjami. Wersje projektów, transfery MCAD CoDesign i klonowanie  również są wyświetlane na osi czasu.
 • Ulepszone komentowanie projektu.
 • Zapobieganie konfliktom – graficzna informacja o przeglądaniu bądź edycji dokumentów przez innych użytkowników (w fazie beta – domyślnie włączona).

Altium Designer 21
dostarcza oczywiście wiele mniejszych, niewymienionych tutaj zmian, które także pozytywnie wpływają proces projektowy.
Wszystkie zmiany wprowadzone w nowej wersji programu są dostępne w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com.

Jak wspomniano na początku, kolejne ulepszenia wprowadzonych funkcji czy też nowe funkcjonalności, będą systematycznie wprowadzane do programu
w kolejnych aktualizacjach.

Formularz kontaktowy