Oprogramowanie

Altium Designer

Nowości Altium Designer 20

Najnowsza generacja łatwego, nowoczesnego i wydajnego oprogramowania do projektowania płytek drukowanych.
Poniżej prezentujemy najciekawsze nowe funkcje, które zostały wprowadzone wraz z wersją Altium Designer 20.

Prowadzenie ścieżek pod dowolnym kątem

Nowości Altium Designer

Nowe tryby routingu pozwalają na zaawansowane omijanie przeszkód na gęstej płytce PCB, pod układami BGA, bez konieczności stosowania dodatkowych warstw sygnałowych. Inteligentny algorytm unikania przeszkód pozwala ominąć przeszkody za pomocą łuków, dzięki czemu, wolne przestrzenie na płytce zostaną wykorzystane w najbardziej efektywny sposób.

Przeciąganie ścieżek z łukami

Pakiet Altium Designer

Edycja ścieżek w celu poprawy integralności sygnału może być czasochłonna, zwłaszcza gdy trzeba edytować poszczególne łuki i wydłużenia ścieżek. Właśnie dlatego Altium Designer 20 zawiera nowy silnik wygładzania ścieżek oraz zaawansowane funkcje push i shove, aby przyspieszyć ten proces i zwiększyć produktywność.

Interaktywny panel właściwości

obsługa Altium Designer

Zmieniony panel Properties pozwala uzyskać szybki dostęp do właściwości obiektów i funkcji, informacje od dostawcy, czy cyklu życia w czasie rzeczywistym.

Renderowanie schematu w DirectX

Dzięki renderowaniu schematu przy użyciu DirectX, znacząco zwiększono szybkość i płynność przesuwania, zoomowania czy kopiowania i wklejania treści na schemacie.

Dynamiczny model danych

Altium Designer 20 wykorzystuje nowy dynamiczny model danych, który stopniowo i stale kompiluje się w tle w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę wykonywania pełnej kompilacji projektu.

Dopasowanie długości oparte na czasie propagacji

 Altium Designer 20 wprowadza możliwość wyrównywania połączeń na PCB w oparciu o czas propagacji sygnału w danych ścieżkach.

Nowa reguła Creepage Voltage

W obwodach wysokiego napięcia mogą pojawić się upływy prądu, mogące zagrażać projektowi. Altium Designer 20 wprowadza nową regułę projektową Creepage Distance, pozwalającą sprawdzać odległość między obiektami sieci rozdzielonymi wycięciem w płytce.

Nowa reguła ścieżki powrotu

Sygnały high speed wytwarzają pola elektromagnetyczne, które mogą powodować przesłuchy czy błędy danych, o ile nie zostaną zapewnione odpowiednie ścieżki powrotu sygnału. Właściwe ścieżki powrotu umożliwiają powrót prądów do masy przez bardzo niską impedancję, co eliminuje problemy. Altium Designer 20 pozwala sprawdzać integralność ścieżki powrotu dla wszystkich płaszczyzn odniesienia.

Formularz kontaktowy