Oprogramowanie

Altium Designer

Nowości Altium Designer 19

Altium Designer 19 wprowadził szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki.
Główne zmiany, jakie znalazły się w programie, to:

Zaawansowany menedżer stosu warstw

Nowości Altium Designer

Nowy menedżer stosu warstw jest otwierany jako osobna zakładka dokumentu, co pozwala na wprowadzanie zmian bezpośrednio w tabeli, jak i w panelu Properties, w którym wyświetlane są właściwości wybranych obiektów. Layer Stack Manager pozwala określić wszystkie niezbędne wymagania dla płytki drukowanej: wybór określonego materiału i wymiary poszczególnych warstw , impedancję ścieżek i par różnicowych, pary wierceń dla płytki z określeniem typu przelotek; wymagań back drilling; wymagań rigid-flex. Menedżer posiada dodatkowo szereg nowych funkcji edycyjnych, pozwalających konfigurować widoczność i kolejność kolumn, sprawdzać zgodność ustawień z biblioteką materiałów, tworzyć symetryczne stosy, korzystać z poleceń Undo i Redo czy stworzyć wizualizację zdefiniowanego stosu.

Obsługa uVia
i stacked uVias

Pakiet Altium Designer

W Altium Designer 19 wprowadzono obsługę przelotek typu uVia i Skip uVia (przechodzące przez inną warstwę). Typ przelotki jest ustalany w nowym menedżerze stosu warstw, a podczas prowadzenia ścieżek na PCB, użytkownik może decydować czy warstwy są łączone bezpośrednio, czy przez stos uVia (o ile zdefiniowano odpowiednie pary wierceń).

Obsługa elektroniki drukowanej

obsługa Altium Designer

Terminem elektronika drukowana-Printed Electronics określono wszystkie technologie (niekoniecznie wykorzystujące proces drukowania) pozwalające na tworzenie obwodów drukowanych bezpośrednio na danym materiale (bez użycia płytki PCB). Nowy Altium Designer wspiera takie technologie, oferując odpowiednie zmiany w menedżerze stosu warstw, regułach projektowych PCB oraz zapewniając narzędzia pozwalające na automatyczne tworzenie pól warstw dielektryka, rozdzielającego krzyżujące się przewodniki.

Ulepszenia w projektach wielopłytkowych

Pakiet Altium Designer

Altium Designer 19 wprowadziło szereg zmian w projektach Multi-board, miedzy innymi obsługę projektów rigid-flex (projekt jest prezentowany w końcowym, całkowicie zwiniętym stanie), możliwość parowania obiektów, możliwość eksportu złożenia w formacie STEP lub Parasolid czy przyspieszone sprawdzanie kolizji.

Nowy panel Components

panel Altium Designer

Panel ten zastąpił panel Libraries i pozwala na przeglądanie wszystkich bibliotek komponentów (plikowych i znajdujących się na serwerze Vault / Concord Pro) w jednym panelu. Panel dynamicznie przełącza się między trybami wyświetlania (wąski, zadokowany i szeroki, pełny ekran). Pozwala on na zaawansowane filtrowanie, wyszukiwanie czy porównywanie komponentów.

Panel wyszukiwania komponentów

biblioteki Altium Designer

Panel Manufacturer Part Search zastąpił panel Part Search i pozwala na wyszukiwanie komponentów u dostawców w oparciu o kategorie i zaawansowane filtrowanie. Panel dynamicznie przełącza się między trybami wyświetlania (wąski, zadokowany i szeroki, pełny ekran).

Rozszerzenia
w routingu

rozszerzenia Altium Designer

Funkcja Component Re-route pozwala na automatyczne przywrócenie routingu do komponentu (lub grupy obiektów), po jego przesunięciu.
Tryb Follow Mode, podczas routingu pozwala na wskazanie krawędzi dowolnego obiektu na PCB (także krawędzi płytki), a następnie ścieżka będzie automatycznie prowadzona wzdłuż kształtu tej krawędzi.

Aktualizacja
Altium Designer 19.1

Udostępniona w maju 2019 aktualizacja 19.1 to poprawa stabilności programu i ponad 50 ulepszeń, m.in. rozszerzenia funkcjonalności panelu Components, nowe możliwości przyciągania kursora do obiektów w edytorze PCB, kolejne rozszerzenia możliwości narzędzi Draftsman, ActiveBOM, migratora bibliotek, Multi-board i wiele innych.

Formularz kontaktowy                Pobierz folder pdf