Wydarzenia

Praktyczne Seminarium
Arm & LDRA

Seminarium Bezpieczeństwo Funkcjonalne 2020
02.06.2020  Warszawa | 03.06.2020  Kraków

Functional Safety Seminar 2020


Tworzysz systemy wymagające podwyższonego bezpieczeństwa?


Tworzenie aplikacji, które mają spełnić przemysłowe (IEC 61508), medyczne (IEC 62304) lub motoryzacyjne (ISO 26262) standardy certyfikacji zawsze było nietuzinkowym przedsięwzięciem. Proces tworzenia takiego kodu oraz produkt muszą spełniać wysokie standardy i są poddawane szczegółowej analizie, zanim ostatecznie przejdą audyty niezależnych organów certyfikujących.

A teraz nadeszły inteligentne samochody, IoT, IIoT itd.

Nie można już zakładać, że taki system jest bezpieczny, ponieważ jest izolowany.   A system niezabezpieczony nie może być bezpiecznym systemem, jeśli jest on podatny na agresorów.

Arm wraz z pakietem narzędzi LDRA może ułatwić Ci życie.

Ścieżka do pomyślnej certyfikacji obejmuje stosowanie wstępnie certyfikowanych komponentów i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do wspierania procesu tworzenia oprogramowania, a następnie przygotowania dokumentacji i dowodów potrzebnych do certyfikacji.

Weź udział w bezpłatnych konferencjach, porozmawiaj z ekspertami i zobacz, jak rozwiązania Arm i LDRA wraz ze sprawdzoną metodologią upraszczają certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Podczas prezentacji wyjaśnione zostaną różne aspekty bezpieczeństwa i ochrony funkcjonalnej LDRA i Arm. W sesjach praktycznych wykorzystany zostanie zestaw narzędzi LDRA i Keil MDK z płytą STM32-discovery, które rozpoczną się od importu wymagań i przykładów z programów Word i Excel.
Od uczestników wymagane jest posiadanie notebook’a, który posłuży do instalacji naszych narzędzi i realizacji ćwiczeń praktycznych.
Konferencje prowadzone będą w większości w języku angielskim.

Pobierz artykuł w PDF

 Data i miejsce (nowe terminy po przesunięciu z marca):

02.06.2020 - Warszawa
Warsaw Plaza Hotel
ul. Łączyny 5
02-820 Warszawa

03.06.2020 - Kraków
Hotel Witek
ul. Handlowców 14
32-085 Modlniczka, Kraków

Agenda

09:00 - Registration and coffee
09:30 - Welcome and introductions
09:45 - Introduction to Functional Safety and Security
10:30 - Coffee Break
10:40 - How does ARM support Functional Safety and Security?
11:25 - Arm FuSa RTS: Run-time system for functional safety
11:50 - Coffee Break
12:00 - Achieving Functional Safety and Security with the LDRA tool suite - Part 1: Requirements based testing demonstration
13:30 - Buffet Lunch
14:15 - Achieving Functional Safety and Security with the LDRA tool suite  - Part 2: Hands-on seminar using the LDRA tool suite and Keil MDK
15:45 - Wrap up and Q&A

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja br.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zarejestruj się