Computer Controls
Nowości

SOLIDWORKS 2022 - Nowe funkcje

                                                                                                                                                                                                                                                           15.10.2021
SOLIDWORKS 2022 oferuje setki ulepszeń zorientowanych na użytkownika, które pomogą usprawnić i przyspieszyć proces rozwoju produktu od koncepcji do produkcji.

Co nowego w SOLIDWORKS 2022

 
 
 
Modelowanie hybrydowe
Oszczędność czasu przy pracy z siatką geometrii dzięki wykorzystaniu modelowania hybrydowego.
 • Możliwe jest tworzenie hybrydowych obiektów bryłowych lub powierzchniowych, które zawierać będą siatkę geometrii BREP i klasyczną geometrię BREP.
 • Możliwość łączenia zalet danych siatki z dokładnością i operacjami parametrycznymi dostępnymi w modelowaniu bryłowym.

Udoskonalenia systemu struktur i konstrukcji spawanych
Szybsze i łatwiejsze tworzenie konstrukcji spawanych dzięki usprawnieniom systemu struktur.

 • Możliwe jest łatwe dodawanie zamknięć końców do członów rur systemu struktur o okrągłych, kwadratowych lub prostokątnych profilach.
 • Opcja Człon między punktami dla wybranej pary pozwala tworzyć wiele drugorzędnych członów, a metoda Do członów umożliwia tworzenie członów drugorzędnych.
 • Zdefiniowanie elementu połączenia wielokrotnego użytku i umieszczenie go na części systemu struktury zapewnia oszczędność czasu.

Tabele konfiguracji
Oszczędność czasu  przy tworzeniu konfiguracji z uproszczonymi, zintegrowanymi  tokami pracy.

 • Części oparte na tabeli nożna tworzyć przy użyciu tabel macierzystych SOLIDWORKS bez konieczności korzystania z programu Microsoft Excel.
 • Oszczędność czasu i wysiłku dzięki automatycznemu tworzeniu tabel konfiguracji , gdy części lub złożenia mają wiele konfiguracji.
 • Dodatkowa funkcjonalność zapewniona przez tabelę konfiguracji, która nie jest dostępna w oknie dialogowym modyfikacji konfiguracji, daje elastyczność projektowania.

Udoskonalenia wydajności importowania i wyświetlania
Szybsze projektowanie dzięki udoskonaleniom wydajności importowania i wyświetlania modeli.

 • Szybsze otwieranie plików DXF lub DWG w szkicu części.
 • Szybsze otwieranie plików STEP w programie SOLIDWORKS.
 • Szybsze wyświetlanie faktur 3D i krawędzi sylwetek..

Udoskonalone modelowanie części
Szybsze i łatwiejsze tworzenie geometrii części.

 • Łatwe tworzenie operacji zewnętrznych śrub dwustronnych przy użyciu kreatora śrub.
 • Pochylenia można tworzyć jednocześnie po obu stronach linii neutralnej.
 • Geometrię lustrzaną można tworzyć względem dwóch płaszczyzn naraz zamiast dwukrotnego odbicia.
 • Tworzenie oznaczeń gwintu jest łatwiejsze dzięki ulepszonemu interfejsowi użytkownika i bardziej realistycznemu wyglądowi.

Wydajność i praca ze złożeniami
Szybsza praca z dużymi złożeniami dzięki rozbudowanym tokom pracy i lepszej wydajności.

 • Oszczędność czasu przy otwieraniu, zamykaniu i zapisywaniu złożeń dzięki lepszej wydajności tych funkcji.
 • Szybsze otwieranie podzespołów przy użyciu trybu Przeglądanie dużego projektu. Z poziomu złożenia w trybie przeglądania dużego projektu można otwierać podzespoły w trybie przeglądania dużego projektu lub w trybie rozwiązanym.

 solidworks 2022 - nowe funkcje                             Formularz kontaktowy