Computer Controls
Nowości

SOLIDWORKS 2021 - Nowe funkcje

                                                                                                                                                                                                                                                           14.10.2020
SOLIDWORKS 2021 przyśpiesza wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, a także usprawnia proces rozwoju produktu już na etapie
projektowym dzięki nowym ulepszeniom.

Co nowego w SOLIDWORKS 2021

 
 
 
Udoskonalone modelowanie złożeń
Usprawniony tok prac przy projektowaniu złożeń.
 • Eksportowanie raportów z wykrywania przenikania wraz z ilustracjami do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.
 • Możliwość zapisania modelu ze zredukowanymi operacjami jako konfiguracji.
 • Opcja szyku łańcuchowego wzdłuż ścieżek pozwalająca wykorzystać długość krzywej.

Jeszcze większa przyjazność dla użytkownika
Oszczędność czasu i uproszczenie zadań projektowych.

 • Próbnik kolorów z aplikacji zewnętrznych dla wyglądów.
 • Funkcja Ponów dostępna dla ponad 60 operacji i poleceń przy projektowaniu części.
 • Możliwość dostosowania okna dialogowego tak, aby wyszukiwać polecenia na paskach podręcznych i kartach poleceń.
 • Przetłumaczone nazwy operacji w drzewie FeatureManager.

Większa elastyczność przy projektowaniu części
Więcej opcji i większa elastyczność przy projektowaniu części.

 • Polecenie Ponów dostępne dla ponad 60 operacji i poleceń przy projektowaniu części.
 • Odgięcia krawędzi arkusza blachy na nieplanarnych stycznych krawędziach.
 • Możliwość rozkładania skomplikowanych odgięć.
 • Możliwość dodawania i oceniania równań we właściwościach pliku i właściwościach listy elementów ciętych.
 • Możliwość przenoszenia materiałów na poziomie części podczas wstawiania części lub tworzenia jej lustrzanego odbicia, wstawiania
  wyprowadzonej części komponentu lub wstawiania lustrzanego odbicia części komponentu.

Udoskonalone upraszczanie złożeń
Sprawniejsza praca z uproszczonymi złożeniami.

 • Modele ze zredukowanymi operacjami zapisywane jako konfiguracja.
 • Łatwość przełączania między wersją pełną i uproszczoną.
 • Operacje naśladujące dowolną inną konfigurację.

Bardziej efektywne symulacje
Szybsza, łatwiejsza i bardziej efektywna symulacja.

 • Identyfikowanie i izolowanie elementów niskiej jakości przez funkcję diagnostyki siatki oraz monitowanie o ich naprawę.
 • Szybsze i bardziej wydajne tworzenie siatki dzięki poprawie dokładności wiązania.
 • Poprawa konwergencji poprzez stabilizację kontaktu.

Udoskonalony tryb opisywania szczegółów rysunku
Szybsza praca z rysunkami dużych złożeń dzięki dalszym udoskonaleniom trybu opisywania szczegółów.

 • Sprawniejsze działanie trybu opisywania szczegółów pozwalające jeszcze bardziej przyspieszyć proces opracowywania rysunków.
 • Większe możliwości dodawania objaśnień otworów, edytowania istniejących wymiarów i wprowadzania adnotacji oraz dodawania widoków szczegółów, przerwanych i obciętych.

Wyższa wydajność
Szybsza praca nad dużymi, skomplikowanymi projektami.

 • Większa wydajność okluzji, pracy z krawędziami sylwetki i rysunkami oraz szybkiego przełączania konfiguracji.
 • Znacznie szybsze otwieranie, zapisywanie i zamykanie złożeń.
 • Wykrywanie i raportowanie zależności cyklicznych.
 • Znacznie szybsze dodawanie plików do przechowalni SOLIDWORKS PDM.

    więcej nowości                                        Formularz kontaktowy