Computer Controls
Nowości

Nowości w oprogramowaniu ARM-MDK v.527

Aktualizacja produktu MDK
MDK będąc najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem do tworzenia oprogramowania dla mikrokontrolerów opartych na technologii Arm zawiera wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia, budowania i debugowania aplikacji wbudowanych. Producent uaktualnia środowisko programistyczne o nowe funkcje, biblioteki, czy oprogramowanie pośrednie.Najnowsza wersja oprogramowania µVision IDE MDK v5.27 wprowadza wsparcie dla debuggowania wielordzeniowego podczas używania adapterów CMSIS-DAP i ULINKplus. Wprowadza również ekrany czasu wątków i statystyki dla RTX5, systemu czasu rzeczywistego. Software zawiera także nowe modele symulacji Fixed Virtual Platform, oprogramowanie pośrednie MDK-Middleware 7.8.0 i kompilator 6.12, który dostarcza najlepszy w swojej klasie rozmiar kodu.

CMSIS v5.5.1
Standard interfejsu oprogramowania mikrokontrolera Cortex (CMSIS) jest niezależną od dostawcy warstwą dla sprzętu dla serii procesorów Cortex-M i definiuje ogólne interfejsy narzędzi. CMSIS umożliwia spójną obsługę urządzeń i prostych interfejsów programowych do procesora i urządzeń peryferyjnych. Standard upraszcza ponowne wykorzystanie oprogramowania, zmniejszając czas uczenia dla programistów mikrokontrolerów i usprawniając wprowadzanie na rynek nowych urządzeń. CMSIS jest definiowany w ścisłej współpracy z różnymi producentami rdzeni i oprogramowania i zapewnia wspólne podejście do interfejsu z urządzeniami peryferyjnymi, systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego i komponentami oprogramowania pośredniego. CMSIS ma umożliwić połączenia komponentów oprogramowania wielu dostawców oprogramowania pośredniego.
CMSIS v5.5.1 wspiera teraz Cortex M-35P i szablony urządzeń dla nowej architektury procesora ARMv8.1M. CMSIS-Driver wprowadza także interfejs WiFi. RTX5 RTOS zawiera konfiguracje dla Event Recorder wraz ze zoptymalizowanym generowaniem zdarzeń.

Współpraca STM32MP1 z Keil MDK
Nowy STM32MP1 jest heterogenicznym urządzeniem z dwurdzeniowym Cortex-A7 (dla Linuxa) i procesorem Cortex-M4 (dla kodu czasu lub bezpieczeństwa). Keil MDK obsługuje klasyczny przepływ mikrokontrolera dla Cortex-M4. Opis do aplikacji zawiera dwa przykłady wyjaśniające różne tryby uruchamiania i konfigurację drzewa urządzeń OpenSTLinux dla urządzeń peryferyjnych. Szczegółowy opis działania znajduje się w dokumencie Apnt319.pdf

Wielordzeniowe debuggowanie z MDK
Praktyczny poradnik w formie pdf wyjaśnia programowanie dwurdzeniowego procesora NXP LPC54114 Cortex-M4 / M0 + z Keil MDK. Koncepcja master-slave dzieli aplikację na dwa projekty, które działają na osobnych rdzeniach procesorów. Przykład opiera się na CMSIS i demonstruje śledzenie danych Serial Wire Viewer (SWV), Event Recorder i przeglądarkę jądra RTX. Poradnik debuggowania multi-core znajduje się w dokumencie Apnt318.pdf

Podłączenie do usług w chmurze IoT
Nowością jest adaptacja IoT do połączeń dla Amazon AWS, Google Cloud, IBM Watson, Microsoft Azure i Paho MQTT.