Computer Controls
Nowości

Nowości w oprogramowaniu Arm Keil MDK v5.30

                                                                                                                                                                                                                                                         03.06.2020
Arm Keil MDK jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem programistycznym dla mikrokontrolerów opartych na technologii Arm i obejmuje wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia, budowania i debugowania aplikacji wbudowanych.


Co nowego w wersji MDK 5.30
MDK 5.30 dodaje obsługę Arm Cortex-M55 i zawiera Fast Models 11.10 z obsługą pokrycia kodu w przebiegach symulacji.
Zawiera kompilator Arm 6.14 z dalszymi ulepszeniami wydajności, w szczególności dla zestawu instrukcji MVE (Helium M-profil Vector Extension).
Możliwość bezpiecznego i niezabezpieczonego programowania urządzeń Armv8-M jest teraz obsługiwana we wszystkich edycjach MDK.

Oprogramowanie pośrednie MDK 7.11.1
Oprogramowanie pośrednie MDK w wersji 7.11.1 zawiera kilka drobnych ulepszeń i poprawek (szczegółowe informacje zawiera historia zmian).
Komponent sieci dodaje obsługę wielu interfejsów LAN. W przypadku komponentu USB dodana została również funkcjonalność przerwania
do transferów CDC (ang. Communication Device Class) ACM (ang. Abstract Control Model).

CMSIS 5.7.0
CMSIS v5.7.0 obsługuje teraz Arm Cortex-M55, w tym funkcje PMU (Performance Monitoring Unit). Kolekcja bibliotek CMSIS-DSP została zoptymalizowana
pod kątem instrukcji Helium. Narzędzia wiersza polecenia CMSIS-Build do testowania CI (ang. Continuous Integrated) są dostępne w wersji beta na github.com/arm-software/cmsis_5

Nowe paczki
Dostępnych jest kilka nowych pakietów oprogramowania dla urządzeń lub dodatkowa funkcjonalność, tzn. ASN dla graficznego projektanta
filtrów cyfrowych FIR / IIR. Cypress, ETAcompute i Renesas, które zapewniają teraz obsługę urządzeń za pomocą pakietów DFP (Device Family Pack).

Złącza klienta IoT
Popularne złącza klienckie IoT zostały odświeżone. Dodatkowo w nowej wersji udostępniono przykłady referencyjne dla niektórych płytek ewaluacyjnych,
aby pomóc podczas rozpoczęcia prac. Łączność Wi-Fi została rozszerzona o więcej mikroukładów, a pakiet CMSIS-Driver Validation pomaga również
w weryfikacji WiFi.

Dowiedz się więcej                   Formularz kontaktowy