Computer Controls
Nowości

Nowości w SOLIDWORKS 2020

SOLIDWORKS 2020 dodaje nowe możliwości oraz rozszerza portfolio rozwiązań SOLIDWORKS, aby zmaksymalizować wydajność zasobów projektowych
i produkcyjnych a jednocześnie umożliwia jeszcze szybsze dostarczenie innowacyjnych produktów.

Rysunki dużych złożeń dla szybszej pracy
Szybsza praca na rysunkach z wieloma arkuszami, konfiguracjami i widokami zawierającymi dużą ilość danych.

 • Tryb opisywania szczegółów - otwieranie rysunków w ciągu kilku sekund przy zachowaniu możliwości dodawania i edytowania adnotacji.
 • Akcelerator grafiki dla rysunków - poprawa płynności wyświetlania podczas przesuwania i powiększania rysunków dzięki renderowaniu przyspieszonemu sprzętowo.

Szybsze projektowanie złożeń
Przyspieszenie procesu projektowania złożeń i eliminacja plątaniny elementów.

 • Envelope Publisher - uwzględnienie komponentów ze złożenia najwyższego poziomu jako otoczek w podzespole.
 • Przeglądanie dużego projektu - tworzenie wiązań do geometrii odniesienia komponentów, tworzenie oraz edytowanie liniowych i kołowych szyków komponentów, edytowanie szyków komponentów opartych na szyku oraz na szkicu.

Komponenty elastyczne
Szybsze tworzenie rozbudowanych szkiców.

 • Uelastycznienie części - wyświetlanie tej samej części w różnych warunkach w tym samym złożeniu.
  Na przykład: wyświetlenie sprężyny ściśniętej i w pełnej długości w tym samym złożeniu.

SOLIDWORKS PCB-PDM CONNECTOR
Bardziej efektywne zarządzanie projektami płytek drukowanych, danymi projektów elektronicznych, właściwościami, parametrami i dokumentacją dzięki standaryzacji danych i toków prac w celu uzyskania maksymalnej wydajności i jakości produktu.

 • Integracja SOLIDWORKS PCB i SOLIDWORKS PDM Professional PCB-PDM Connector.
 • Synchronizacja zmiennych oraz parametrów PCB i PDM.
 • Tworzenie list materiałów opartych na PDM.
 • Integracja ewidencjonowania oraz wyewidencjonowywania projektów i dokumentacji, a także archiwizacja.
 • Generowanie wirtualnych kart danych i „miejsc użycia” dla części elektronicznych.

Projektowanie sztywno-giętkich płytek drukowanych
Projektowanie obwodów drukowanych w celu dopasowania ich do geometrycznie złożonych obudów, co pozwala zaoszczędzić miejsce, zwiększyć niezawodność i spełnić wysokie wymagania dotyczące montażu. Sztywno-giętkie projekty mogą również przyczynić się do skrócenia czasu i obniżenia kosztów montażu płytek drukowanych.

 • Projektowanie sztywno-giętkich płytek drukowanych w oparciu o definiowanie warstw sztywnych/elastycznych, obszarów, miejsc podziałów, zagięć, wizualizacji elastycznych obszarów w 3D oraz ostatecznej weryfikacji względem zdefiniowanych reguł projektowych.

Pobierz ulotkę pdf                 Formularz kontaktowy