Computer Controls
Nowości

Nowa wersja ARM-MDK v.527

Wersja MDK v5.27 zawiera ulepszony kompilator Arm 6.11, a także zaktualizowane modele platformy Fixed Virtual Platform oraz najnowsze oprogramowanie pośrednie MDK-Middleware 7.8.0.

Ulepszono: obsługę debugowania wielordzeniowego za pomocą CMSIS-DAP i ULINKplus: 

 • Pierwszą połączoną częścią debuggera jest master. Master obsługuje zarówno funkcje debugowania, jak i śledzenia w trybie run-control.
 • Każda inna instancja wyświetla teraz Tryb klienta na pasku stanu. Ten tryb obsługuje debugowanie run-control.
 • Więcej informacji na temat debugowania wielordzeniowego znajduje w  dokumentacji μVision

Zaktualizowano: Kompilator Arm 6.11

 • Arm Compiler 6.11 zawiera rozwiązania ulepszenia wydajności i poprawki błędów. Cała lista  dostępna jest na stronie: developer.arm.com.

Zaktualizowano: modele platformy wirtualnej (FVP)

 • Zaktualizowano obsługę Fixed Virtual Platform do wersji 11.53.

Zaktualizowano: MDK-oprogramowanie pośrednie: Middleware 7.8.0

 • Dodano obsługę urządzeń opartych na Arm Cortex-M1.
 • Zaktualizowano: komponent systemu plików: do wersji 6.11.1.
  • Dodano konfigurację debugowania do debugowania za pomocą Rejestratora Zdarzeń.
 • Zaktualizowano: komponent sieciowy: do wersji 7.10.0.
  • Dodano obsługę wirtualnej sieci LAN (VLAN) w interfejsie Ethernet.
  • Dodano dynamiczne ustawienia zakresu portów w gniazdach TCP i UDP.
  • Poprawiono debugowanie Ethernetu.
 • Zaktualizowano: składnik USB do wersji 6.13.0.
  • Dodano konfigurację debugowania do debugowania za pomocą Event Recorder.
  • Host USB
   • Dodano nieobsługiwany stan dla podłączonego urządzenia w Przeglądarce Komponentów, jeśli nie ma sterownika dla tego urządzenia.
   • Poprawiono sterownik EHCI do transferów większych niż 16kB.
   • Poprawiono wyświetlanie komponentu Viewer, gdy używany jest Kompilator ARM 6.
  • Urządzenie USB
   • Możliwość zaimplementowania zachowania specyficznego dla aplikacji dla klasy CDC ACM za pomocą protokołu RNDIS.
   • Zwiększono liczbę dostępnych instancji CDC do 8.

Zaktualizowano: Rejestrator zdarzeń

 • Udoskonalono dokumentację i przykłady