Computer Controls
Nowości

GW-Instek: Źródła zasilania AC/DC

Zasilacz AC

                                                                                                                                                                                                                                                              16.07.2020
Zasilacz prądu przemiennego APS-1102A
pełni nie tylko rolę precyzyjnego źródła zasilania przemiennego oraz stałego. Działa również jako potężny analizator, zawierający bogate funkcje do testowania i analizy zasilaczy, urządzeń elektronicznych, komponentów i modułów. Oprócz zasilania prądem stałym
i przemiennym, APS-1102A pozwala również na swobodne programowanie wyjść, służących do symulacji źródła zasilania o nietypowych zmianach. Natychmiastowe przerwanie, zmiany częstotliwości, zmiany napięcia i arbitralne przebiegi źródła prądu można łatwo wygenerować zgodnie z wymogami testu. Funkcja wyjściowa obejmuje dwa główne tryby, AC i AC + DC. Każdy tryb można połączyć z dowolnym z czterech źródeł sygnału: wewnętrznym (INT), zewnętrznym (EXT), wewnętrznym + zewnętrznym (ADD) i synchronizacją, aby zapewnić najwyższą elastyczność ustawienia źródła zasilania.
APS-1102A zawiera wielofunkcyjne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które obsługuje zdalne sterowanie operacjami na panelu, edycję i wykonywanie sekwencji, edycję i przesyłanie przebiegów arbitralnych oraz rejestrowanie danych przez interfejs USB. Dzięki mocy 1 kVA i wadze 9.07 kg APS-1102A zapewnia bogate funkcje testowania i analizy - wszystko w stosunkowo kompaktowej i lekkiej obudowie.

Zasilacz AC+DC

Nowa seria ASR-2000 to źródło zasilania prądem przemiennym i stałym przeznaczone do integracji systemu lub aplikacji stacjonarnych. Zapewnia zarówno znamionową moc wyjściową dla prądu przemiennego, jak i dla prądu stałego. W urządzeniu ASR-2000 dostępnych jest aż dziewięć trybów wyjściowych, w tym:

 • Tryb wyjściowy mocy AC (tryb AC-INT)
 • Tryb wyjściowy mocy DC (tryb DC-INT)
 • Tryb mocy wyjściowej AC / DC (tryb AC + DC-INT)
 • Tryb zewnętrznego źródła sygnału AC (tryb AC-EXT)
 • Tryb zewnętrznego źródła sygnału AC / DC (tryb AC + DC-EXT)
 • Tryb superpozycji zewnętrznego sygnału AC (tryb AC-ADD)
 • Tryb superpozycji zewnętrznego sygnału AC / DC (tryb AC + DC-ADD)
 • Tryb zewnętrznej synchronizacji sygnału AC (tryb AC-SYNC)
 • Tryb zewnętrznej synchronizacji sygnału AC / DC (tryb AC + DC-SYNC)

Seria ASR-2000 zapewnia użytkownikom możliwość uzyskania wyjściowego kształtu fali w celu spełnienia wymagań testowych różnych elementów elektronicznych, samochodowych urządzeń elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego, w tym:

 • Tryb sekwencji generuje spadki, zmiany i inne nieprawidłowe warunki linii energetycznej
 • Funkcja przebiegu arbitralnego pozwala użytkownikom przechowywać i przesyłać przebiegi zdefiniowane przez użytkownika
 • Tryb symulacji symuluje przerwy w dostawie prądu, wzrost napięcia, spadek napięcia i zmiany częstotliwości.

Gdy wyjściowe źródło zasilania serii ASR-2000 jest załączone, możliwe jest również mierzenie Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, Iavg, Ipeak, IpkH, P, S, Q, PF, CF, harmonicznych napięcia 40 rzędu i harmonicznych prądu. Ponadto funkcja zdalnego wykrywania zapewnia dokładne napięcie wyjściowe.
Funkcja spersonalizowanego kąta fazowego dla włączania i wyłączania wyjścia może ustawić kąt początkowy i kąt końcowy napięcia wyjściowego,
zgodnie z wymaganiami testu. Ustawienia funkcji V-Limit, Ipeak-Limit, F-Limit, OVP, OCP, OPP mogą chronić DUT (ang. Device Under Test- badane urządzenie) podczas procesu pomiaru. Oprócz ochrony OTP, OCP i OPP, seria ASR-2000 zawiera również funkcję alarmu awarii wentylatora i funkcję alarmu błędów prądu przemiennego.