Computer Controls
Nowości

Gw Instek - Proste i kompletne rozwiązanie testowe LoRa

                                                                                                                                                                                                                                                              28.12.2020
LoRa jest protokołem komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu, małej mocy, działającym w nielicencjonowanych pasmach ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical – "przemysłowe, naukowe i medyczne"). LoRa należy do aplikacji LPWAN (Low Power Wide Area Network) IoT i jest coraz częściej wykorzystywana w różnych dziedzinach, na przykład w inteligentnych miastach, inteligentnych fabrykach, inteligentnym rolnictwie i inteligentnych rozwiązaniach medycznych.

W porównaniu z innymi protokołami bezprzewodowymi, złożoność LoRa jest od nich mniej skomplikowana. Mimo to każdy moduł lub produkt LoRa nadal musi przejść procedurę testową na różnych etapach, aby upewnić się, że wydajność RF i jakość komunikacji spełniają określone wymagania.

Kompletne rozwiązanie testowe

C-1200 to dedykowane rozwiązanie testowe LoRa, które zapewnia pełną zdolność testowania i prosty interfejs obsługi. Składa się głównie z trzech części, jak na schemacie po prawej stronie.
C-1200 / LoRa Tester
Zapewnia tryby nadajnika i odbiornika oraz obsługuje pełne ustawienia modulacji LoRa i FSK, dzięki czemu C-1200 jest w stanie spełnić wymagania testowe we wszystkich fazach.
C-1201 / Rozszerzenie IO
Jest to skrzynka przyłączeniowa łącząca C-1200 z urządzeniami LoRa,
która bezpośrednio kontroluje urządzenie testowane poprzez interfejsy
UART / SPI / I2C / GPIO.
PPH-1503 / Zasilacz DC pracujący z wysoką precyzją
Jednocześnie symuluje pracę baterii i mierzy pobór prądu.

 

 

 

Charakterystyka trybu odbiornika

1. C-1200 obsługuje pasma Sub-GHz i 2,4 GHz, które pracują w formacie LoRaWAN dla różnych regionów (EU433, CN490, EU868, US915, AS923). Użytkownicy mogą precyzyjnie dostosować częstotliwość i działanie sygnału wyjściowego.
2. Obszar ten pokazuje stan systemu, który zawiera interfejs C-1201, oczekiwany TOA, poziom wyzwalania RF i wartość poziomu offset.
3. W tym obszarze wyświetlany jest przebieg czasowy, który jest bardzo przydatnym narzędziem do debugowania. W zależności od wyniku testu użytkownicy mogą sprawdzić, czy parametry modulacji są prawidłowe.
4. Pomiar widma przedstawia moc i częstotliwość sygnału.
5. Wyświetlany jest aktualny parametr modulacji.
6. Przedstawiony jest także wynik testu przechwyconego sygnału, który zawiera częstotliwość RF, szerokość pasma, FEI, TOA i moc.
7. Można uzyskać oczekiwane specyfikacje, obliczone na podstawie ustawień użytkownika. Ma na to wpływ SF, BW, szybkość kodowania, itp.
8. Treść danych, jeśli komunikacja przebiegła pomyślnie. C-1200 obsługuje 3 formaty danych: binarny, szesnastkowy i ASCII, dzięki czemu użytkownicy mogą je łatwo sprawdzić i analizować.

Charakterystyka trybu nadajnika

1. Częstotliwość i działanie sygnału wyjściowego można precyzyjnie regulować.
2. Przedstawiony jest stan systemu, który obejmuje interfejs C-1201, oczekiwany TOA, poziom wyzwalania RF i wartość offset.
3. C-1200 umożliwia użytkownikom łatwe sterowanie parametrami modulacji.
4. Informacje zapisywane są w pliku log, które używane są do rejestrowania procesu testu czułości odbioru. Zawarte są w nim ważne wyniki, takie jak RSSI, SNR, BER i dane typu „payload”.
5. Wynik graficzny rysuje krzywą w zależności od wyniku testu, który ułatwia sprawdzenie poziomu czułości.
6. C-1200 poprzez ustawienia do określenia warunków testu zapewnia dwa typy błędów do oceny pomiaru, jeden to PER, a drugi to BER.
BER to uproszczona metoda przyspieszania czasu testu.
7. W tym obszarze wyświetlane są również wyniki testów, w tym rzeczywista specyfikacja czułości i czas zakończenia pomiaru.

 

 

Wnioski

Rozwiązanie testowe C-1200 LoRa może pracować w różnych konfiguracjach testowych, niezależnie od typu pracy: niesygnalizacyjnego lub sygnalizacyjnego. C-1201 zapewnia interfejsy spełniające wszelkie żądania sterowania dla urządzenia testowanego, gdy używany jest tak zwany typ bez sygnalizacji.

Pełną konfigurację testową LoRa, aby przetestować wydajność RF i zużycie energii w tym samym czasie, można osiągnąć gdy C-1200 współpracuje z PPH-1503. Takie rozwiązanie będzie właściwe dla kolejnych etapów rozwoju i masowej produkcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań testowych LoRa firmy GW-Instek prosimy o kontakt:

Formularz kontaktowy