Computer Controls
Nowości

Artykuł prasowy - Bezpieczeństwo w oprogramowaniu ARM KEIL - systemy wbudowane IoT

                                                                                                                                                                                                                                                              16.04.2021
Warunkiem wprowadzenia na rynek wielu produktów, w branżach takich jak: artykuły gospodarstwa domowego, motoryzacja, przemysł, czy medyczna, jest spełnienie wymogów prawnych potwierdzających ich zgodność z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jednym z elementów procesu certyfikacji jest zabezpieczenie kodu urządzenia przed wykonaniem niewłaściwej operacji, jak również blokowanie dostępu przed nieautoryzowaną próbą przejęcia jego kontroli. Bezpieczeństwo w działaniu aplikacji wbudowanych jest więc kluczowym tematem podczas certyfikowania produktów.

 
 
W szczególności w ostatnim czasie, gdyż rosnąca ilość urządzeń IoT wprowadzanych na rynek wymusza działania również w tym zakresie. Rządy krajów zaczynają więc prace nad ustandaryzowaniem zabezpieczeń, a także nad określeniem wymogów, które będą spełniały aplikacje IoT. Informacje zaczynają napływać ze Stanów Zjednoczonych, o „rozsądnych zabezpieczeniach” i potrzebie ich stosowania w urządzeniach wykorzystywanych przez instytucje rządowe. Jednak takie działanie pozwala przypuszczać, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone także w innych krajach i będą dotyczyły zarówno przemysłu, jak również rynku konsumenckiego.

Bezpieczeństwo w aplikacjach IoT
IoT, czyli ang. Internet of Things oznacza system oraz sieć połączonych urządzeń elektronicznych zdolnych do wymiany informacji pomiędzy sobą w sposób automatyczny. Urządzenia IoT pozwalają na gromadzenie danych oraz udostępnianie ich użytkownikom, jak również na komunikację przez Internet. Dlatego ważnym aspektem jest ochrona informacji, jak również prawidłowa praca sprzętu podczas całego czasu użytkowania. W celu osiągnięcia tej funkcjonalności przydatna może być technologia TrustZone korzystająca z rozwiązania SoC (ang. System on Chip) i podejście do bezpieczeństwa obejmujące cały system. Technologia TrustZone dla procesorów Arm Cortex-M zapewnia wysoki poziom ochrony. Zmniejsza także ryzyko ataku, izolując krytyczne oprogramowanie sprzętowe, zasoby i prywatne informacje od reszty aplikacji. Stanowi doskonały punkt wyjścia dla urządzenia w oparciu o wytyczne Platform Security Architecture (PSA). Do urządzeń IoT możemy zaliczyć miedzy innymi inteligentne urządzenia typu „smart home”. Nietrudno zauważyć, że takie rozwiązania, choć bardzo przydatne człowiekowi, jak np. otwieranie bramy domu przy użyciu smartfonu, umożliwiają działanie osobom niepożądanym np. poprzez próby włamania się do obiektu. Jeszcze poważniej sprawa wygląda w przemyśle i medycynie.

 Dalsze informacje w Artykule Prasowym, który ukazał się w Elektroniku 04/2021

 Artykuł prasowy [pdf]

 

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 Formularz kontaktowy