Computer Controls
Nowości

Artykuł prasowy - Nowości w oprogramowaniu SOLIDWORKS Electrical 2022

                                                                                                                                                                                                                                                               25.05.2022
SOLIDWORKS to oprogramowanie służące do wspomagania projektowania w dwóch wymiarach, jak również w wersji trójwymiarowej. Wspiera inżynierów na całym świecie, a poprzez budowę modułową również branże odpowiedzialne za projekty i produkcję. Zapewnia dostęp do zasobów technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów, niższym kosztem i w krótszym czasie. Korzystanie z SOLIDWORKS pozwala skrócić czas projektowania oraz zwiększyć produktywność poszczególnych działów. W najnowszej edycji oprogramowanie SOLIDWORKS 2022 oferuje ulepszenia wydajności oraz poszerzenie możliwości działania istniejących funkcji. Wnosi także wiele nowych rozwiązań dla użytkowników.

Charakterystyka oprogramowania SOLIDWORKS
Połączenie funkcjonalności oprogramowania CAD do projektów mechanicznych ze schematami elektrycznymi, pozwala zwiększać konkurencyjność, jak również umożliwia dwukierunkowe połączenie w czasie rzeczywistym. Biorąc pod uwagę różnorodność działów pracujących i korzystających z poszczególnych modułów, a także możliwość współdzielenia projektów oraz zarządzanie danymi, inżynierowie i projektanci otrzymują narzędzia które łączą wiele dziedzin. Producent oprogramowania pracuje nad ciągłym udoskonalaniem swoich produktów, które dostępne są dzięki aktualizacjom. Aktualizacja oprogramowania polega na ogół na zainstalowaniu nowej, lub zamianie obecnego programu, jego ulepszoną wersją. Czynność ta dostarcza użytkownikowi często świeżych funkcjonalności oraz usprawnia działanie poprzednich funkcji. Podobnie stało się w wersji SOLDWORKS 2022 - ECAD.


 
Nowości w SOLIDWORKS 2022 – ECAD
SOLIDWORKS Electrical 2022 usprawnia pracę użytkowników między innymi w zakresie szybszego tworzenia tras przewodów elektrycznych w 3D. Usprawnienie polega na efektywnym wyznaczaniu tras przewodów, kabli i wiązek elektrycznych w maszynie lub produkcie końcowym. Wprowadzono także wspomaganie często używanych operacji,  takich jak kopiowanie, wklejanie, usuwanie i cofanie. Przenoszenie zmian w projekcie ze schematu, do projektu 3D zajmuje także mniej czasu. Tworzenie głównych projektów elektrycznych jest również szybsze. Ponad to zwiększona została wydajność we współdzielonych elektrycznych środowiskach projektowych. Sprawne udostępnianie danych spowodowało szybsze działanie grup złożonych z wielu użytkowników, jednocześnie pracujących nad tym samym projektem.

 Dalsze informacje w Artykule Prasowym, który ukazał się w Elektroniku 05/2022

 Artykuł prasowy [pdf]

 

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 Formularz kontaktowy