Computer Controls
Nowości

Artykuł prasowy - Nowe funkcje w Altium Designer 21

                                                                                                                                                                                                                                                              10.02.2021
Pod koniec ubiegłego roku ukazał się Altium Designer 21 – nowa wersja flagowego produktu Altium do projektowania PCB.
Prezentujemy najważniejsze zmiany, wprowadzone do programu w tej wersji.


 
Nowa wersja, jak co roku, zawiera szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że od teraz Altium obiecuje zmianę sposobu publikacji aktualizacji programu. W odróżnieniu od dotychczasowego sposobu, gdzie pod koniec roku publikowano nową wersję programu, w połowie roku jedną główną aktualizację, a co jakiś czas drobniejsze poprawki w programie, od tej wersji Altium ma wydawać nową wersję programu pod koniec roku, a co miesiąc-dwa, kolejne aktualizacje, zawierające tak poprawki, jak i zupełnie nowe funkcjonalności.

Główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji programu, to:

1.    Nowy panel Simulation Dashboard dla symulacji Spice
W Altium Designer 20 firma Altium rozpoczęła proces modernizacji modułu symulacji SPICE, wprowadzając nowy, zaawansowany silnik symulacji, oferujący większą wydajność, dokładność i niezawodność. Altium Designer 21 kontynuuje rozwój narzędzi symulacji obwodów, przez wprowadzenie nowego panelu Simulation Dashboard oraz zmodyfikowanego okna Sim Model. Dzięki zebraniu wszystkich elementów procesu analizy w panelu Simulation Dashboard, znacząco uproszczono proces konfiguracji, weryfikacji i analizy obwodu w stosunku do standardowego, ciągle dostępnego, podejścia, opartego na oknie Analyses Setup. Symulacja obwodów Spice w Altium Designer 21 pozwala na użycie szerokiej gamy formatów modeli i projektów, włączając w to PSpice i LTSpice.
 

                              Nowy panel Simulation Dashboard i okno Sim Model.

 

 Więcej informacji w Artykule Prasowym, który ukazał się w Elektroniku 02/2021

 Artykuł prasowy [pdf]

 

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 Formularz kontaktowy