Computer Controls
Nowości

Artykuł prasowy - Nowa funkcjonalność oscyloskopów PicoScope – dekodowanie protokołu I3C

                                                                                                                                                                                                                                                               05.01.2022
Wybór oscyloskopów USB firmy Pico Technology daje możliwość korzystania z wysokich prędkości działania, jak również sprawia, że PicoScope jest uniwersalnym, ekonomicznym urządzeniem, wspomagającym pracę elektroników i elektryków. Producent zapewnia także długą listę nowych funkcjonalności, do których dostęp jest możliwy poprzez bezpłatne aktualizacje oprogramowania.


W celu uwzględnienia nowości, jak również w wyniku realizacji celu firmy, którym jest dostarczanie kompaktowych, konkurencyjnych rozwiązań, Pico Technology konsekwentnie wprowadza ulepszenia. W ostatnim czasie zespół zajmujący się dekodowaniem, intensywnie pracował nad dodaniem analizy kolejnego protokołu. Do obecnego dekodowania między innymi UART / RS-232, I2C, I2S, SPI, CAN, LIN, czy FlexRay, dodane zostało dekodowanie szeregowe I3C. Nowa użyteczność zaimplementowana została zarówno w wersji PicoScope 6 - w wersji stabilnej, jak i PicoScope 7 „wczesny dostęp”. Przebiegi MIPI I3C Basic Specification mogą być teraz wyświetlane i analizowane przy współpracy z PicoScope o wystarczającej przepustowości i głębokości pamięci.

Interfejs komunikacyjny I²C
I3C wzięło swoją nazwę oraz używa tych samych połączeń elektrycznych, co I²C, który jest jednym ze standardów komunikacji używanym do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych. I²C to magistrala szeregowa dwukierunkowa, która służy do łączenia mikrokontrolera i sterowania układami scalonymi. Opracowane zostało i wprowadzone  przez przedsiębiorstwo Philips na początku lat 80. Standard znany jest także jako IIC, ang. Inter-Integrated Circuit, co oznacza „pośrednik pomiędzy układami scalonymi”. Standard I²C określa dwie najniższe warstwy modelu odniesienia OSI: warstwę fizyczną i warstwę łącza danych. W skład magistrali wchodzą sygnały: dane – SDA – (serial data line) i zegar- SCL – (serial Clock)

 Dalsze informacje w Artykule Prasowym, który ukazał się w Elektroniku 12/2021

 Artykuł prasowy [pdf]

 

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 Formularz kontaktowy