Computer Controls
Nowości

ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.37

                                                                                                                                                                                                                                                                 3.06.2022
Zestaw MDK-ARM Microcontroller Development Kit wspomaga tworzenie oprogramowania i debugowanie urządzeń opartych na mikrokontrolerach ARM. Szczegółowy opis MDK-ARM można znaleźć w podręczniku użytkownika, który jest dostępny na stronie µVision Project Workspace — Books. Przewodnik użytkownika „Getting Started User's Guide” to dobry punkt wyjścia, ponieważ wprowadza w MDK-ARM i zawiera wskazówki dotyczące programowania urządzeń ARM.

Co nowego

[µVision zaktualizowano do v5.37.0.0]

 • Dodano: wsparcie dla procesora Arm Cortex-M85.
 • Dodano: wsparcie dla procesora Arm China STAR-MC1.
 • Zostało ulepszone: UV4.exe [-n|-np] aktualizuje nazwy urządzeń dla wieloprojektowych obszarów roboczych (.uvmpw).
 • Zostało ulepszone: ostrzeżenia o zarezerwowanym identyfikatorze wyłączone dla kompilatora Arm 6.17 i nowszych („-Wno-reserved-identifier”).
 • Zostało ulepszone: zapis informacji tylko o pokryciu dla wykonanych adresów kodu, aby zmniejszyć rozmiar pliku wyjściowego COVERAGE SAVE.
 • Poprawiono: Okno dialogowe „Call-Stack” + „Locals dialog” wyświetlało niekompletne informacje, jeśli było w aktywnej procedurze obsługi przerwań.
 • Poprawiono: problem z wyświetlaniem obiektów std::string w języku C++ dla kompilatora Arm 6.16 i nowszych w oknie Watch Window.

[Kompilator Arm zawiera]:

 • Kompilator Arm w wersji 6.18
  • Znany problem: Znaczące pogorszenie wydajności spowodowane ciągłym skanowaniem programu Microsoft Defender Antivirus
   (artykuł bazy wiedzy)
 • Arm Compiler 5 NIE JEST JUŻ DOŁĄCZONY do instalatora MDK-Core.
  • Arm Compiler 5 jest nadal obsługiwany przez µVision i można go pobrać, zainstalować i skonfigurować oddzielnie.

Paczki programowe (Software Packs) zawierają:

 • Keil — oprogramowanie pośredniczące MDK 7.15.0
  Wszystkie biblioteki zostały zbudowane przy użyciu kompilatora Arm Compiler 6.
  • Komponent sieciowy w wersji 7.17.0
  • Komponent systemu plików w wersji 6.15.0
  • Komponent USB w wersji 6.16.0
 • Keil - Grafika MDK-Middleware 1.1.0
  Wszystkie biblioteki zostały zbudowane przy użyciu kompilatora Arm Compiler 6.
  • Zaktualizowano do wersji Segger emWin 6.24.
 • Arm - CMSIS 5.9.0
  Lista zmian znajduje się w opisie CMSIS 5.9.0.
 • Arm- sterownik CMSIS 2.7.1
  Pełna lista zmian znajduje się w opisie sterownika CMSIS 2.7.1.
 • Keil — kompilator Arm 1.7.2

[Zestaw narzędzi CMSIS]

 • Dodano: CMSIS-Toolbox w wersji 0.10.0 wraz z plikiem konfiguracyjnym kompilatora dla Arm Compiler 6.18 znajdującym się w katalogu c:Keil_v5ARMctools.
 • Należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji dla systemu Windows, aby używać kompilatora i pakietów z MDK, również z narzędziami wiersza poleceń z cmsis-toolbox.
 •  μVision obsługuje import/eksport formatu opisu projektu „cprj” określonego przez projekt Open-CMSIS-Pack.

[Modele Cortex-M]
„Modele ARM Virtual Hardware (AVH)” w wersji 11.17.40 zastępują modele FVP. Modele są w pełni kompatybilne i posiadają dodatkowe następujące wirtualne interfejsy:

 • Wirtualne wejście/wyjście (VIO) do sterowania prostymi I/O, takimi jak diody LED i przełączniki.
 • „Virtual Streaming Interface (VSI)” do strumieniowego przesyłania danych audio, wideo i czujników.
 • „Virtual Socket Interface (VSocket)” do łączności sieciowej IP za pośrednictwem systemu hosta.
 • Istniejące projekty wymagają aktualizacji nazwy pliku wykonywalnego modelu w ustawieniach konfiguracji uruchamiania modelu.
 • Zostało ulepszone: modele można wywoływać bezpośrednio z wiersza poleceń i nie wymagają korzystania z  μVision.
 • Dodano: modele platformy Corstone_SSE-300 (Cortex-M55) i Corstone_SSE-310 (Cortex-M85).
 • Modele „Fixed Virtual Platform (FVP)” NIE SĄ JUŻ DOŁĄCZONE do instalatora MDK-Core

Wersja 11.17.21 modeli jest dostępna jako instalator dodatków z obszaru aktualizacji produktu MDK-ARM wersja 5.37 (wymagany ważny PSN/LIC).

[Debugowanie urządzeń]

 • Szybkie modele (CADI) — AVH/FVP:
  • Dodano: obsługę debugowania i śledzenia dla urządzeń opartych na Arm Cortex-M85.
  • Dodano: wsparcie debugowania dla rozszerzeń Armv8.1-M Pointer Authentication i Branch Target Identification (PACBTI).
 • Zaktualizowano sterowniki debugowania ULINKpro:
  • Dodano: obsługę debugowania i śledzenia dla urządzeń opartych na Arm Cortex-M85.
  • Dodano: wsparcie debugowania dla rozszerzeń Armv8.1-M Pointer Authentication i Branch Target Identification (PACBTI).
  • Dodano: wsparcie dla debugowania opartego na ADIv6 w plikach SDF.
  • Dodano: obsługę śledzenia instrukcji warunkowych ETMv4 w celu pełnego pokrycia kodu na urządzeniach opartych na Cortex-M7, Cortex-M33, Cortex-M35P, Cortex-M55 i Cortex-M85.
 • ULINKplus:
  • Dodano: obsługę debugowania i śledzenia dla urządzeń opartych na Arm Cortex-M85.
  • Dodano: wsparcie debugowania dla rozszerzeń Armv8.1-M Pointer Authentication i Branch Target Identification (PACBTI).
  • Dodano: wsparcie dla debugowania opartego na ADIv6 w plikach SDF.
 • ULINK2:
  • Ulepszone zostało: obsługa ponad 16 punktów przerwania FPB/BPU w urządzeniach Cortex-M, jeśli jest zapewniane przez urządzenie docelowe.
  • Uwaga: Należy użyć trybu CMSIS-DAP do obsługi debugowania i śledzenia urządzeń   opartych na Arm Cortex-M85.
 • CMSIS-DAP:
  • Dodano: obsługę debugowania i śledzenia dla urządzeń opartych na Arm Cortex-M85.
  • Dodano: wsparcie debugowania dla rozszerzeń Armv8.1-M Pointer Authentication i Branch Target Identification (PACBTI).
  • Dodano: wsparcie dla debugowania opartego na ADIv6 w plikach SDF.
 • Segger J-Link:
  • Zaktualizowano sterownik debugowania do wersji 7.64.
 • STMicroelectronics ST-LINK:
  • Zaktualizowano narzędzie do aktualizacji oprogramowania ST-LinkUpgrade.exe do wersji 2.5.7.
 • Nuvoton NU-Link:
  • Zaktualizowano sterownik debugowania do wersji 3.08.7313r.

[Obsługiwane systemy operacyjne]
Zapoznaj się ze stroną: Przegląd wymagań systemowych, aby poznać wymogi dotyczące sprzętu i systemu operacyjnego.

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 formularz kontaktowy                                  oferta produktowa arm keil