Computer Controls
Nowości

ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.35

                                                                                                                                                                                                                                                              17.08.2021
Narzędzia MDK
obejmują wszystkie składniki potrzebne do tworzenia, budowania i debugowania aplikacji wbudowanych dla mikrokontrolerów opartych na architekturze ARM Cortex-M. MDK-Core składa się z oryginalnego środowiska programistycznego Keil µVision i debugera z wiodącą obsługą urządzeń opartych na procesorach Cortex-M, w tym architektury ARMv8-M.

Co nowego w wersji MDK 5.35

Wyłączone: konfiguracja częstotliwości zewnętrznego oscylatora (Xtal) w oknie: Opcje okna docelowego dla projektów µVision 5 (*.uvprojx).
Zaktualizowane: Kompilator Arm 6 generuje format debugowania DWARF4, gdy włączone są informacje debugowania.
Poprawione: przetwarzanie informacji debugowania dla C++, co skutkuje komunikatem o symbolu poza zakresem.
Poprawione: przeciąganie symboli z edytora do okien Watch, Command, Memory, System i Logic Analyzer, nie działa w MDK v5.34.
Poprawione: ustawianie punktów przerwania w oknie Disassembler.
Poprawione: kod single step pod adresem 0x00000000.
Poprawione: niektóre instrukcje Armv8-M.
Poprawione: naprawione przerywanie wykonywania skryptu debugowania powodujące błąd dostępu do celu (cele Cortex-M).

Kompilator Arm zawiera

  • Arm Compiler 5 w wersji 5.06u7 (taki sam jak w MDK w wersji 5.32)
  • Arm Compiler 6 wersja 6.16

Pakiety oprogramowania

MDK v5.35 dostarczane jest z pakietami oprogramowania:

Debugowanie:

Dostępne są następujące aktualizacje:

  • Zaktualizowano sterownik debugowania ULINKpro
  • Segger J-Link zaktualizowano do wersji 7.22b
  • STMicroelectronics ST-LINK – zaktualizowano do wersji 3.0.9.0
  • Nuvoton NU-Link zaktualizowano do wersji 3.05.7215r

Fixed Virtual Platforms zostało zaktualizowane do wersji 11.15.14 (tylko MDK-Professional).

 

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 formularz kontaktowy                                  oferta produktowa arm keil