Computer Controls
Nowości

ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.34

                                                                                                                                                                                                                                                              21.04.2021
ARM Keil MDK - pomaga tworzyć aplikacje wbudowane dla urządzeń opartych na procesorach ARM Cortex-M. Składa się z MDK-Core i pakietów oprogramowania, które można pobrać i zainstalować w zależności od wymagań aplikacji. Narzędzia MDK obejmują wszystkie składniki potrzebne do tworzenia, budowania i debugowania aplikacji wbudowanych dla mikrokontrolerów opartych na architekturze ARM. MDK-Core składa się z oryginalnego środowiska programistycznego Keil µVision i debuggera z wiodącą obsługą urządzeń opartych na procesorach Cortex-M, w tym architektury ARMv8-M.

Co nowego w wersji MDK 5.34

Dodano: Interwał aktualizacji do generowania informacji o przeglądarce źródłowej dla projektów opartych na Arm Compiler 6 - jest konfigurowalny globalnie. Aktualizacje można również uruchamiać ręcznie za pomocą menu kontekstowego i / lub skrótu klawiaturowego.
Poprawiono: Edytor nie może wyświetlać znaków zakodowanych w języku rosyjskim lub japońskim - zaktualizowano do wersji Scintilla V4.4.6.

Kompilator Arm zawiera

  • Arm Compiler 5 w wersji 5.06u7 (taki sam jak w MDK w wersji 5.33)
  • Arm Compiler 6 wersja 6.16.

Ważna uwaga: wersja koryguje sposób w jaki niestabilne pola bitowe, zwykle używane do dostępu do rejestrów peryferyjnych, są obsługiwane przez kompilator. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy: „W jaki sposób Arm Compiler 6 uzyskuje dostęp do pól bitowych i niestabilnych pól bitowych”.

Pakiety oprogramowania

MDK v5.34 dostarczane jest z pakietami oprogramowania (takie same jak w wersji 5.33):

Debugowanie:

Dostępne są następujące:

  • Nuvoton NULink debug drivers 3.05.7174

W sprawie cen i dostępności produktów skontaktuj się z nami

 formularz kontaktowy                                  oferta produktowa arm keil