Computer Controls
Nowości

ARM Keil - Co nowego w wersji MDK 5.31

                                                                                                                                                                                                                                                           27.08.2020
ARM Keil MDK
- jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem programistycznym stworzonym dla mikrokontrolerów opartych na rdzeniach Arm
i zawiera wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia, kompilowania i debugowania aplikacji wbudowanych.

Co nowego w wersji MDK 5.31

Altualizacja: MDK v5.31 zawiera kompilator Arm 6.14 i obsługuje Arm Cortex-M55. MDK w wersji 5.31 rozwija możliwości edycji w obszarach roboczych obejmujących wiele projektów. Jest również wydaniem poprawiającym błędy v5.30. Zawiera także ulepszoną wersję przeglądarki źródłowej.

Ulepszona przeglądarka źródeł z Arm Compiler 6: videoWsparcie dla  Arm Cortex-M55
Webinar: Getting started with Arm Cortex-M55: video

Film zawiera informacje na temat:

 • Nowe cechy architektoniczne procesora Cortex-M55
 • Jak wykonać test porównawczy aplikacji przy użyciu modelu cyklu
 • Jak uruchomić aplikację na płytce prototypowej FPGA
 • Jak zoptymalizować kod za pomocą funkcji debugowania Keil MDK
 • Jak używać modele symulacji FVP do sprawdzenia pokrycia kodu

Kompilator ARM 6.14
Dodano obsługę Arm Cortex-M55 oraz ulepszenia wydajności obciążeń kompilatora dla aplikacji DSP i ML (ang. Digital Signal Processing, Machine Learning).

Pakiety oprogramowania
MDK 5.30 dostarczany jest z następującymi pakietami oprogramowania:

 • ARM.CMSIS.5.7.0
 • ARM.CMSIS-Driver.2.6.0
 • Oprogramowanie pośredniczące Keil.MDK 7.11.1
 • Keil.Compiler.1.6.3

Oprogramowanie pośrednie MDK 7.11.1
Wprowadzono następujące zmiany:

 • Składnik systemu plików:
  • drobne optymalizacje i poprawki w fdefrag (tylko EFS)
 • Komponent sieciowy:
  • dodano obsługę wielu interfejsów LAN (Ethernet, WiFi), z których można korzystać jednocześnie
  • przerobiona została przeglądarka systemu sieciowego w debugerze, dodano widok stanu dla wielu interfejsów sieciowych
 • Komponent USB:
  • Host USB: Dodano funkcję przerwania do transferów CDC ACM
 • Komponent graficzny:
  • Zaktualizowano: Biblioteka graficzna V6.10h (biblioteki zbudowane z GUI_USE_ARGB = 0, GUI_SUPPORT_BIDI = 0)

µVision
Ulepszona została edycja w obszarach roboczych obejmujących wiele projektów:

 • Pliki otwarte w edytorze, ale nie należące do aktywnego projektu, są oznaczone specjalną ikoną b_uv4_not_in_active_project.
 • Dynamiczne sprawdzanie składni i przeglądanie źródeł wyłączone są w przypadku plików, które nie są częścią aktywnego projektu, aby uniknąć konfliktów.
 • Dodano okno “M-Profile Vector Extension”:

 • Arm Compiler 6 jest teraz domyślnym kompilatorem dla wszystkich urządzeń opartych na Arm Cortex-M podczas rozpoczynania nowego projektu.
  W przypadku urządzeń Armv6-M i Arvm7-M można wybrać Arm Compiler 5.
 • MDK-Essential i MDK-Lite dodatkowo obsługują bezpieczne i niezabezpieczone programowanie dla Armv8-M.
 • Wprowadzono obsługę CPRJ (pliki projektów CMSIS używają rozszerzeń plików *.cprj) i warstw dla przepływów pracy ciągłej integracji (CI)
  przy użyciu CMSIS-Build.
 • Ulepszono debugowanie FreeRTOS: zbieranie wątków i rozwijanie stosu.
 • Dodano obsługę nieuprzywilejowanego rozszerzenia debugowania (UDE).
 • Statystyki wydarzeń: naprawiono błąd w synchronizacji wydarzeń w wątku.
 • Pokrycie kodu jest teraz dostępne w modelach symulacji FVP.

Debugowanie: sterowniki i modele
Dostępne są różne nowe funkcje i aktualizacje dla adapterów debugowania ULINK i CMSIS-DAP. Więcej informacji można znaleźć w uwagach
do wydania: release notes. Fixed Virtual Platforms (FVP-szybkie modele) zaktualizowano do wersji 11.10.22.
W przypadku adapterów debugowania innych firm dostępne są następujące aktualizacje:

 • Sterowniki debugowania Segger J-Link 6.70e
 • Sterowniki debugowania Nuvoton NULink w wersji 3.02.6990

Formularz kontaktowy