Computer Controls
Nowości

Arm Forge

12.02.2020
Arm Forge zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do debuggowania, naprawy i profilowania programów w dowolnej skali. Jeden wspólny interfejs ułatwia przemieszczanie się między Arm DDT i Arm MAP podczas tworzenia kodu. Arm Forge to narzędzie wieloplatformowe, obsługujące najnowsze kompilatory
i standardy C ++ oraz sprzęt Intel, 64-bit Arm, AMD, OpenPOWER i Nvidia.

Komponenty oprogramowania Arm Forge:


Arm DDT jest serwerem i debuggerem HPC (High Performance Computing) znajdującym swoje zastosowanie w badaniach, przemyśle i środowisku akademickim, wśród inżynierów oprogramowania i naukowców.

Arm MAP to unikalny skalowalny profiler dostępny samodzielnie lub jako część pakietu do debuggowania i profilu Arm Forge. Arm Map wskazuje dokładnie gdzie i dlaczego kod traci wydajność. Pomaga twórcom serwerów
i kodów HPC przyspieszyć ich oprogramowanie, ujawniając przyczyny niskiej wydajności.Wraz z początkiem roku firma Computer Controls rozpoczęła współpracę z Arm w zakresie dystrybuowania oprogramowania ARM Forge.