Computer Controls Hungary Kft.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Computer Controls Hungary Kf.t általános szerződési feltételei.

Frissítés alatt

Az alábbi üzletszabályzat a Computer Controls Hungary Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A adószám: 10947313-2-41) által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

(Computer Controls Hungary Kft. és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános rendelkezések

Cégadatok:

  • Computer Controls Hungary Kft.
  • Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
  • Telefon: +36 1 339 5219
  • Fax: +36 1 339 5198
  • E-mail: info@ccontrols.hu
  • Weboldal: www.ccontrols.hu
  • Cégjegyzékszám: 01 09 363262
  • Adószám: 10947313-2-41

1.1 A Computer Controls Hungary Kft. szállításaira és szolgáltatásaira - ha a Computer Controls Hungary Kft. és Megrendelő írásban kölcsönösen másképpen nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

1.2 Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelő és a Computer Controls Hungary Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.3 Ha a Computer Controls Hungary Kft.  és a Megrendelő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF-et kell alkalmazni a Computer Controls Hungary Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Megrendelő saját, kidolgozott, általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

1.4 A szerződéskötés nyelve magyar.

1.5 A megrendeléseket az Computer Controls Hungary Kft. saját rendszerében iktatja és sorszámmal látja el.

1.6 A Megrendelő által hibásan megadott cégadatokért a Computer Controls Hungary Kft. nem vállal felelősséget. A hibát az info@ccontrols.hu email címen, írásban jelenthetik be. A Computer Controls Hungary Kft. a hibát 48 órán belül javítja a saját rendszerében. Amennyiben a hiba javítása nem történik meg, az ebből adódó esetleges téves számlázásért vagy szállításért Computer Controls Hungary Kft.-t terheli a felelősség.

1.4 Megrendelés menete:

1.4.1 A

http://www.ccontrols.hu/magyar/Kapcsolat-Letoeltesek/Kapcsolatfelvetel/Kapcsolatfelvetel.html (magyar nyelvű) vagy a

http://www.ccontrols.hu/english/Contact/Inquiry/Inquiry.html (angol nyelvű) oldalakon található űrlapokat kitöltve történik az ajánlatkérés.

1.4.2 Ezt követően az érdeklődők egy visszaigazoló emailt kapnak az általuk megadott email címre, majd a megadott telefonszámon – amennyiben kétszeri próbálkozás meghiúsul, emailben - a Computer Controls Hungary Kft. megkeresi őket az ajánlatkérés részleteinek egyeztetése céljából.

1.4.4 Az ajánlat elfogadását követően a Computer Controls Hungary Kft. a Megrendelő részére emailben pdf formátumban visszaigazolást küld, majd az áru beérkezését követően számlát állít ki, amit az azon szereplő határidőig Megrendelő teljesíteni köteles.

1.5 Szállítási és fizetési feltételek:

1.5.2 A szállítási határidők a megrendelés beérkezésétől érvényesek.

1.5.4 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

1.5.5 Forintban történő fizetés a számlázás napján érvényes MNB bank deviza közép árfolyamon történik.

__________

Computer Controls AG - Terms and Conditions